Vijesti iz Vlade

 

 

POPIS DOSTUPNIH INVESTICIJSKIH POTICAJA INVESTITORIMA

U TUZLANSKOM KANTONU 31.12.2018

 

Redni

broj

Naziv poticaja i kratak opis poticaja

Institucija koja dodjeljuje poticaj

Kontakt podaci

Institucija koja sprovodi proceduru

1.

Podrška Udruženju za razvoj "NERDA" Tuzla

Podrška za rad i aktivnosti koje sprovodi Udruženje za razvoj „NERDA“ Tuzla, kroz implementiranje projekata koji su usmjereni ka ekonomskom jačanju Tuzlanskog kantona                (sredstva u Budžetu za 2018. godinu iznose 30.000 KM)

Vlada Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-302

Adresa:Rudarska 65

75 000 Tuzla

2.

Zapošljavanje djece iz porodica poginulih boraca-šehida radi obavljanja pripravničkog staža za 2018. godinu

Ministarstvo za boračka pitanja

Tuzlanskog kantona sa Službom za zapošljavanje FBiH

Tel/Fax:035/369-401 035/369-405

E-mail adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 65

75 000 Tuzla

Web:www.vladatk.kim.ba

Služba za zapošljavanje FBiH

 

3.

Obavljanje pripravničkog/volonterskog staža za 2018. godinu

link

Ministarstvo za boračka pitanja

Tuzlanskog kantona putem Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-401 035/369-405

E-mail adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 65

75 000 Tuzla

Web:www.vladatk.kim.ba

Zajednička komisija

Ministarstva za boračka pitanja

Tuzlanskog kantona  i

Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-401 035/369-405

E-mail adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 65

75 000 Tuzla

Web:www.vladatk.kim.ba

Tel/Fax:035/306-440 035/228-573

E-mail adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Bosne Srebrene bb

75 000 Tuzla

Web:www.szztk.ba

4.

Zapošljavanje nezaposlenih osoba iz reda boračke populacije na minimalno 24 mjeseca putem dva podprograma:

-samozapošljavanje putem započinjanja vlastitog biznisa i

-zapošljavanje kod poslodavaca

Link za samozapošljavanje i

Link za zapošljavanje kod poslodavaca

Ministarstvo za boračka pitanja

Tuzlanskog kantona   

Tel/Fax:035/369-401 035/369-405

E-mail adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 65

75 000 Tuzla

Web:www.vladatk.kim.ba

Ministarstvo za boračka pitanja

Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-401 035/369-405

E-mail adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 65

75 000 Tuzla

Web:www.vladatk.kim.ba

5.

Subvencije poslovnim subjektima za dokvalifikaciju/prekvalifikaciju nezaposlenih osoba za certificirane zavarivače u cilju njihovog zapošljavanja

Link

Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona

Tel: 035/369-353                        035/369-327

Fax:035/369-332

E-mail adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57

75 000 Tuzla

6.

"Tekući transferi drugim nivoima vlasti" za podršku jedinicama lokalne samouprave u pripremi projekata javno-privatnog partnerstva za 2018. godinu

Link

Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona

Tel:035/369-435 i 035/369-327;

Fax :035/369-332

E-mail adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57

75 000 Tuzla

7.

Subvencioniranje troškova smještaja i shrane  studenata sa područja TK-a koji su smješteni u studentskim centrima u FBiH (Sarajevo , Mostar i Zenica)

link

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona

Tel:035/281-296

E-mail adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa: Muhameda Hevaije Uskufija 1

75 000 Tuzla

8.

Stipendije redovnim učenicima prvih razreda srednjih škola koji upišu zanimanje sa Liste deficitarnih zanimanja za školsku 2018/19. godinu

Link

Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona

Tel:035/281-296

E-mail adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa: Muhameda Hevaije Uskufija 1

75 000 Tuzla

9.

Transferi drugim nivoima vlasti –sredstava iz ekoloških naknada (korisnik općine i grad Tuzlanskog kantona)

 Ministarstvo prostornog uređanja i zaštite okolice 
Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-429

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 65

75 000 Tuzla    

 

Tel/Fax:035/369-429

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 65

75 000 Tuzla    

10.

Transferi javnim preduzećima

  Ministarstvo prostornog uređanja i zaštite okolice 
Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-429

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 65

75 000 Tuzla   

 

Tel/Fax:035/369-429

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 65

75 000 Tuzla   

11.

Transferi privrednim društvima u privatnom vlasništvu

 

 

  Ministarstvo prostornog uređanja i zaštite okolice 
Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-429

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 65

75 000 Tuzla   

 

Tel/Fax:035/369-429

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 65

75 000 Tuzla   

12.

Ulaganje sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede (prema namjeni) u:

$1-          zaštitne objekte, kao što su nasipi, obaloutvrde, uređenje korita vodotoka, brane sa akumulacijama, i drugi pripadajući objekti, kao i objekti za zaštitu od erozija i bujica;

$1-          objekte za odvodnjavanje, kao što su osnovna i detaljna odvodna kanalska mreža i drugi pripadajući objekti;

$1-          objekte za iskorištavanje voda za vodosnabdijevanje, kao što su brane i akumulacije, vodozahvati, bunari, kaptaže sa odgovarajućom opremom, postrojenja za prečišćavanje vode za piće, rezervoari i cjevovodi i drugi pripadajući objekti,

$1-          objekte za zaštitu voda od zagađivanja, kao što su kolektori za prijem i transport otpadnih voda, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, ispusti u prijemnik i drugi pripadajući objekti i oprema. Navedeni vodni objekti mogu služiti istovremeno i za više namjena, kada su u pitanju tzv. višenamjenski vodni objekti.

link

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57       75 000 Tuzla

13.

Ulaganje sredstava od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u:

$1-          izradu osnova, programa i projekata zaštite, korištenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta,

$1-          provođenje mjera zaštite, korištenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta i za inundaciona područja,

$1-          uspostavu informacionog sistema za zemljište,

$1-          zemljišni monitoring,

$1-          izradu karte upotrebne vrijednosti zemljišta,

$1-          izradu projekta višenamjenskog vrednovanja,

$1-          realizaciju poslova utvrđenih programom gospodarenja,

$1-          dekontaminaciju zemljišta i podizanje zaštitnih pojaseva u neposrednoj blizini putnih komunikacija.

link

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57       75 000 Tuzla

 

A.Model podrške proizvodnji

link

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

 
 

$11.       Biljna proizvodnja

   

14.

1. Proizvodnja kukuruza

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57          75 000 Tuzla

15.

2. Proizvodnja kornišona za industrijsku preradu

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57           75 000 Tuzla

16.

3. Proizvodnja merkantilnog krompira

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57          75 000 Tuzla

17.

4. Proizvodnja povrća u

zaštićenom prostoru

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57          75 000 Tuzla

18.

5. Proizvodnja jagoda u

zaštićenom prostoru

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57           75 000 Tuzla

19.

6. Proizvodnja voća

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57          75 000 Tuzla

20.

7. Otkup voća za preradu na području Kantona

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57          75 000 Tuzla

21.

8. Otkup voća za dalju prodaju i izvoz

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57           75 000 Tuzla

22.

9. Proizvodnja gljiva (šampinjoni, bukovače, šitake)

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57          75 000 Tuzla

23.

10.Proizvodnja komposta

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57         75 000 Tuzla

24.

11. Podizanje nasada jagodičastog voća (malina, kupina, jagoda, borovnica, ribizla i aronija)

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57         75 000 Tuzla

25.

12. Podizanje nasada, krošnjastog voća (jabuka, kruška i šljiva)

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57          75 000 Tuzla

26.

13. Proizvodnja presadnica povrća i ljekovitog bilja

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57           75 000 Tuzla

27.

14.Proizvodnja sadnica jagodičastog i bobičastog voća (sadnice maline)

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57            75 000 Tuzla

 

Animalna proizvodnja

   

28.

1. Muzne krave u liniji otkupa mlijeka

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57           75 000Tuzla

29.

2. Vještačko osjemenjavanje plotkinja

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57            75 000 Tuzla

30.

3. Proizvodnja pilećeg mesa

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57          75 000 Tuzla

31.

4. Proizvodnja konzumnih jaja

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57          75 000 Tuzla

32.

5. Košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57         75 000 Tuzla

33.

Sredstva za isplatu dodatne podrške za obrtnike

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57         75 000 Tuzla

34.

 Regresiranje kamata na kredite namijenjene za otkup poljoprivrednih proizvoda

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57          75 000 Tuzla

35.

Podrška organizatorima proizvodnje u kooperaciji otkupa proizvoda iz kooperacije i prodaja tih proizvoda

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57       75 000 Tuzla

 

                                                                   B. Model kapitalnih ulaganja

   

36.

1. Nabavka nove mehanizacije i opreme u animalnoj i biljnoj proizvodnji

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57          75 000 Tuzla

 

C. Model ostalih vrsta podrški

   

37.

 1.Sufinansiranje realizacije projekata od značaja za Kanton

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57          75 000 Tuzla

38.

2.Usluge održavanja softvera za praćenje ulaganja i analizu ulaganja u oblast podrške primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji u 2018. godini

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57          75 000 Tuzla

39.

Subvencija javnim preduzećima

Razvoj vazdušnog saobraćaja na području Tuzlanskog kantona

(subvencija u iznosu od

330.000 KM)

link

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona

Tel. 035/369-393

Fax 035/369-394

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:

Mije Keroševića 20

75 000 Tuzla

 

40.

Program zapošljavanja mladih kadrova u javnim zdravstvenim ustanovama Tuzlanskog kantona za 2018. godinu

link

Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona

Tel. 035/369-419

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa: Rudarska 72

75 000 Tuzla

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

Tel. 035/300-600, Fax.035/275-373

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Franjevačka 36

75 000 Tuzla

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna

Vi ste ovdje: Početna Ministarstva Ministarstvo razvoja i poduzetništva Dokumenti Poticaji POPIS DOSTUPNIH INVESTICIJSKIH POTICAJA INVESTITORIMA U TK