Isplata socijalnih davanja

Obavještavamo zainteresovane korisnike da će Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona dana 28.04.2022. godine (četvrtak) izvršiti isplatu sljedećih oblika socijalnih davanja:

- stalna i privremena novčana pomoć
- jednokratna novčana pomoć
- dječiji dodatak
- uvećani dječiji dodatak
- pomoć u prehrani djeteta
- jednokratna novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta
- hraniteljstvo
- podrška pronatalitetnoj politici Kantona

Isplata prethodno navedenih oblika socijalnih davanja odnosi se na mjesec APRIL 2022. godine. Ukupan iznos oblika socijalne zaštite koji se isplaćuje iznosi 1.295.353,46 KM.

Napominjemo da će dječiji dodatak za mjesec april 2022. godine biti isplaćen u uvećanom iznosu kao i da će se razlika uvećanja za navedeni oblik socijalnog davanja utvrđena za mjesec mart 2022. godine, isplatiti prilikom isplate za mjesec april 2022. godine.

Isplata egzistencijalne naknade za boračku populaciju za mjesec APRIL 2022. godine

Obavještavamo zainteresovane korisnike da će Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona dana 28.04.2022. godine (četvrtak) izvršiti isplatu egzistencijalne naknade za boračku populaciju za mjesec APRIL 2022. godine u ukupnom iznosu od 882.419,67 KM. Navedenom naknadom je obuhvaćeno 4.664 korisnika.

Obavještenje

Obavještavamo zainteresovane korisnike da će Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona dana 15.04.2022. godine (petak) izvršiti isplatu sljedećeg oblika socijalnog davanja – civilne žrtve rata i to:

1. Federalni dio u iznosu od 303.974,81 KM
2. Kantonalni dio u iznosu od 125.581,60 KM.

Ukupan iznos sredstava koja će biti isplaćena iznosi 429.556,41 KM.

Obavještenje

Obavještavamo da će Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona dana 12.04.2022. godine (utorak) izvršiti isplatu plata i naknada za topli obrok i prevoz i to za sljedeće budžetske korisnike:

- osnovno obrazovanje
- srednje obrazovanje
- visoko obrazovanje
- uprava policije
- organi sudske vlasti
- ustanove kulture
- trezor - uprava.

Isplata socijalnih davanja

Obavještavamo zainteresovane korisnike da će Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona dana 06.04.2022. godine (srijeda) izvršiti isplatu sljedećih oblika socijalnih davanja:

- jednokratna novčana pomoć za opremu novorođenog djeteta
- novčana pomoć prehrani djeteta do 6 mjeseci
- subvencija prevoza učenika i studenata.

Isplata prethodno navedenih oblika socijalnih davanja odnosi se na mjesec MART 2022. godine, čime Ministarstvo finansija kao i Vlada Tuzlanskog kantona iskazuju svoje opredjeljenje za redovnom isplatom pomoći najugroženijih kategorija društva - korisnika oblika socijalnih davanja.

Nadalje, kako je Vlada Tuzlanskog kantona donijela odluku o uvećanju sljedećih oblika socijalnih davanja: dječiji dodatak i uvećani dječiji dodatak, a koja će se primjenjivati od mjeseca marta 2022. godine, obavještavamo zainteresovane korisnike da će se uvećanje za navedene oblike socijalnih davanja za mjesec mart 2022. godine, isplatiti prilikom isplate oblika socijalnih davanja za mjesec april 2022. godine.

Isplata socijalnih davanja

Obavještavamo zainteresovane korisnike da će Ministarstvo finansija Tuzlanskog kantona dana 04.04.2022. godine (ponedjeljak) u 12.00 sati izvršiti isplatu sljedećih oblika socijalnih davanja:

stalna novčana pomoć
privremena novčana pomoć
jednokratna novčana pomoć
dječiji dodatak
uvećani dječiji dodatak
hraniteljstvo
podrška pronatalitetnoj politici Tuzlanskog kantona
obaveznog zdravstvenog osiguranja licima u stanju socijalne potrebe.

Isplata prethodno navedenih oblika socijalnih davanja odnosi se na mjesec MART 2022. godine, čime Ministarstvo finansija kao i Vlada Tuzlanskog kantona iskazuju svoje opredjeljenje za redovnom isplatom pomoći najugroženijih kategorija društva - korisnika oblika socijalnih davanja.

Isplata ostalih oblika socijalnih davanja će biti izvršena nakon što nadležno Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona dostavi neophodnu dokumentaciju Ministarstvu finansija, a o čemu će korisnici biti blagovremeno obavješteni.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15