Naknadna dostava dokumentacije za zapošljavanje u školama

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona će u ponedjeljak 8.8.2016. objaviti Izmjene i dopune Konkursa za prijem u radni odnos nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama TK.

Na ovaj način bit će omogućeno kandidatima da naknadno dostave Uvjerenje Službe za zapošljavanje da su nezaposleni i da se nalaze na evidenciji nezaposlenih.
Konkurs za prijem u radni odnos nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama na području TK objavljen je 1.8.2016. godine zaključno sa 9.8.2016. godine. Iz resornog Ministarstva ističu da je kratak rok za dostavu dokumentacije uslovila kompleksna procedura prijema u radni odnos u ustanovama obrazovanja, koja treba da se okonča do početka nove školske, odnosno nastavne godine.
Veliki broj osoba koje su u prošloj školskoj godini zasnovale radni odnos na određeno vrijeme do 12.8.2016. godine te nisu u mogućnosti da do 9.8. dostave Uvjerenje Službe za zapošljavanje da su nezaposleni i da se nalaze na evidenciji obratio se resornom Ministarstvu ali i Ministarstvu za boračka pitanja tražeći da se trajanje konkursa produži ili omogući naknadna dostava Uvjerenja.
Kako bi prevazišli nastalu situaciju, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta će u Izmjenama i dopunama Konkurs za prijem u radni odnos nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona, koji će biti objavljen u ponedjeljak 8.8.2016. dati mogućnost kandidatima da Uvjerenje Službe za zapošljavanje da su nezaposleni i da se nalaze na evidenciji dostave naknadno, i to:


- direktno na pisarnicu
- putem pošte
- dostavljanjem Uvjerenja Komisiji na Intervjuu


U dogovoru sa Službom za zapošljavanje TK dogovoreno je da će za ove potrebe Službe po općinama raditi u subotu 13. 8. 2016. godine.

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15