Vijesti iz Vlade

Grantovi za Male akcije

Ambasada Švicarske u BiH objavila poziv za dostavljanje prijedloga projekata za grantove za Male akcije.

 

Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona obavještava sve zainteresirane da je Ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini objavila poziv za dostavljanje prijedloga projekata za grantove za Male akcije. Cilj grantova za Male akcije je pružanje podrške inovativnim, malim i društveno relevantnim intervencijama ograničenog trajanja koje doprinose postizanju rezultata navedenih u Švicarskoj strategiji za saradnju sa BiH za period 2017-2020:
https://www.eda.admin.ch/content/dam/countries/countries-content/bosnia-herzegovina/en/CS_BiH_BSH.pdf

 

Postoji značajan potencijal za dodatu vrijednost u Malim akcijama kada se identifikuju autentični, kreativni projekti sa mogućim vidljivim učincima, te kada je potrebno isprobati nova lokalna partnerstva. Male akcije mogu imati veliku vidljivost i/ili imati simboličan karakter, pa su stoga atraktivne za - djelomično - finansiranje od strane Švicarske. Osim toga mogu imati i katalizatorski karakter za podržavanje prodora novih ideja ili pristupa, a mogu biti zasnovani i na potvrđenim iskustvima i praksama završenih projekata (kapitalizacija).

 

Ambasada je fokusirana na pružanje podrške projektima u svim dijelovima BiH.

 

Više informacija o pozivu, kriterije prihvatljivosti i uslove, te obrasce za prijavu možete pronaći na:

https://www.eda.admin.ch/countries/bosnia-and-herzegovina/bs/home/razvojna/projekti/small-actions.html

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna