Vijesti iz Vlade

Razmatrana Informacija o stanju u MSP sektoru i Nacrt Zakona o JPP

U Tuzli je u srijedu, 18. oktobra 2017. godine održana sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća Tuzlanskog kantona, na kojoj je ovom prilikom razmatrana Informacija o stanju u malim i srednjim preduzećima (MSP) za 2016. godinu sa prijedlogom smjernica rada za naredni period, koju je pripremilo Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona. Osnovni cilj izrade Informacije je upoznavanje Vlade Tuzlanskog kantona i svih zainteresovanih subjekata sa stanjem u sektoru malih i srednjih preduzeća te ukazivanje na trendove, probleme, kao i perspektive u ovom sektoru.

 

Ekonomsko-socijalno vijeće je podržalo pripremljenu informaciju, te je istaknut pozitivan iskorak po osnovu svih privrednih pokazatelja evidentiranih na Tuzlanskom kantonu u protekloj poslovnoj godini. Prema podacima Federalnog zavoda za programiranje razvoja, na Tuzlanskom kantonu je u 2016. godini zabilježen porast iznosa ostvarenog izvoza, porast iznosa prosječne neto plate, kao i porast broja poslovnih subjekata u odnosu na 2015. godinu za ukupno 714 preduzeća, odnosno 265 pravnih lica, 137 podružnica u sastavu pravnih lica te 312 fizičkih lica obrtnika.
Unatoč zabilježenom privrednom rastu Kantona, Vijeće je ipak ovom prilikom izrazilo rezervu prema ličnom standardu radnika, naročito kada je u pitanju visina ličnog dohotka zaposlenih u realnom sektoru. Kantonalni ministar razvoja i poduzetništva Osman Puškar je ovom prilikom razmotrio i podržao sugestije Vijeća po tom pitanju, te će u narednom periodu Ministarstvo razvoja i poduzetništva poduzeti aktivnosti koje bi trebale rezultirati konkretiziranju dogovorenih zaključaka sa sjednice Vijeća.

Ovom prilikom je razmatran i Nacrt Zakona o javno-privatnom partnerstvu (JPP) Tuzlanskog kantona, za koji je Javna rasprava trenutno u toku, a čiji je obrađivač Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona. Ekonomsko-socijalno vijeće je u cjelini podržalo koncept Zakona sa svim elementima, te će na narednoj sjednici dati i konkretne sugestije kako bi na taj način dali svoj doprinos na unapređenju Nacrta Zakona. Takođe je konstatovano da će se usvajanjem i implementacijom Zakona snažno poduprijeti novi investicioni zamah na Tuzlanskom kantonu, naročito kada je u pitanju sektor malih i srednjih preduzeća.

Prema mišljenju Vijeća, potezi Vlade Tuzlanskog kantona, po pitanju jačanja javno-privatnog partnerstva i uspostavljanja povoljnih kreditnih linija, daju očekivane pozitivne efekte, naročito u proizvodnom sektoru, te čine značajne mehanizme korporativnog upravljanja koji u konačnici imaju za cilj jačanje domaćih investicija na Tuzlanskom kantonu.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna

Vi ste ovdje: Početna Ministarstva Ministarstvo razvoja i poduzetništva OBAVJEŠTENJA 2017 Razmatrana Informacija o stanju u MSP sektoru i Nacrt Zakona o JPP