Vijesti iz Vlade

Održana javna rasprava o nacrtu Zakona o javno-privatnom partnerstvu u Gradačcu

Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona je u sklopu održavanja javnih rasprava o nacrtu Zakona o javno-privatnom partnerstvu u svim lokalnim zajednicama Tuzlanskog kantona, u ponedjeljak 23.10.2017. godine organizovalo javnu raspravu u Gradačcu.

grad jp 24102017Javnoj raspravi su prisustvovali predstavnici Općine Gradačac, Općinskog vijeća Gradačac i privrednih subjekata sa područja općine Gradačac, kao i predstavnici USAID/SGIP projekta čiji stručnjaci su pružili stručnu i tehničku pomoć Interresornoj radnoj grupi Vlade Tuzlanskog kantona u izradi nacrta Zakonao javno-privatnom partnerstvu.

Učesnici javne rasprave su istaknuli da je potrebna dodatna promocija Zakona i procesa planiranja, pripreme i provedbe projekata javno-privatnog partnerstva jer se radi o novom konceptu koji do sada nije bio prisutan u praksi jedinica lokalne samouprave na području Tuzlanskog kantona te iskazali zadovoljstvo sprovođenjem aktivnosti na unapređenju regulatornog okvira u oblasti javno-privatnog partnerstva na području Kantona.

Sugestije i primjedbe učesnika javnih rasprava biti će razmotrene prilikom izrade prijedloga Zakona o javno-privatnom partnerstvu.

Održavanje javnih rasprava se nastavlja organizacijom javnih rasprave u Općini Živinice i Općini Banovići 25.10.2017. godine.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna

Vi ste ovdje: Početna Ministarstva Ministarstvo razvoja i poduzetništva OBAVJEŠTENJA 2017 Održana javna rasprava o nacrtu Zakona o javno-privatnom partnerstvu u Gradačcu