purpose-built to be mounted on cars and planes dashboards. Doxa SUBs also feature the companys patented no-decompression dive table bezel. Given the 44mm bulk of the Mission 31 SUB, rolex fake imitation rolex replica Audemars Piguet watches making this the fifth difference between the two watches. The chronographs on the watch are also reversed and it seems that they have completely different markings in some parts. wigs Replique Montre Rolex Replica The seventh difference is given by the hour markings that are designed as double lines on the original watch but are only shown as a single line for each hour on the replica watch. On the top of the watch.

Web stranica Vlade TK - Poziv pravnim i fizičkim licima u oblasti sporta za upis u Registre

Poziv pravnim i fizičkim licima u oblasti sporta za upis u Registre

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona obavještava pravna i fizička lica koja se bave sportskom djelatnošću da su 25.02.2022. godine stupili na snagu:

1. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra pravnih lica u oblasti sporta na području Tuzlanskog kantona i
2. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja fizičkih lica u oblasti sporta na području Tuzlanskog kantona.


Stupanjem na snagu ovih Pravilnika pravna i fizička lica u oblasti sporta imaju obavezu upisa u iste na način kako je to istim propisano. U nastavku Ministarstvo daje kratke upute u postupanju pravnim i fizičkim licima u oblasti sporta kako slijedi:

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra pravnih lica
U ovaj Registar se upisuju pravna lica koja se bave sportskom djelatnošću u skladu sa Zakonom a koja su prethodno upisana u sudski registar na području Tuzlanskog kantona kao javne ustanove, privredna društva ili javna preduzeća u oblasti sporta, odnosno u registar udruženja u Ministarstvu pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona.

Pravna lica u oblasti sporta dužna su u roku od 15 dana od dana dobijanja rješenja o upisu u sudski registar, odnosno registar Ministarstva pravosuđa i uprave TK podnijeti Ministarstvu zahtjev za upis u Registar u skladu sa ovim Pravilnikom. Pravna lica u oblasti sporta koja su na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika već otpočela sa obavljanjem sportskih aktivnosti i djelatnosti dužna su podnijeti zahtjev za upis u Registar u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Zahtjev za upis u Registar podnosi lice ovlašteno za predstavljanje i zastupanje pravnog lica u oblasti sporta kao subjekta upisa na propisanom Obrascu broj 1., koji se može popuniti elektronski ili čitko štampanim slovima, uz ovjeru potpisom ovlaštenog lica i pečatom subjekta upisa.

Uz zahjev za upis u Registar subjekt upisa obavezno prilaže:
a) Izvod iz registra udruženja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona odnosno izvod iz sudskog registra za javne ustanove, privredna društva i javna preduzeća u oblasti sporta;
b) Statut i izmjene i dopune statuta;
c) spisak članova organa upravljanja pravnog lica u oblasti sporta;
d) odluka nadležnog organa o imenovanju lica ovlaštenog za zastupanje i predstavljanje pravnog lica u oblasti sporta;
e) zapisnik o održanoj izvještajnoj sjednici skupštine pravnog lica u oblasti sporta u prethodnoj godini;
f) program rada;
g) potvrda o članstvu u sportskom savezu/granskom sportskom savezu izdata od nadležnog sportskog saveza ili nadležnog sportskog saveza lica sa invaliditetom, a ako pravno lice nije član nijednog sportskog saveza o tome dostavlja izjavu;
h) podaci o strukturi kapitala na propisanom Obrascu broj 4.;
i) identifikacijski broj (ID broj) i ugovor o transakcijskom računu te potvrdu iz banke o aktivnom računu;
j) podaci o zaposlenim i stručnim licima osposobljenim za rad u sportu na propisanom Obrascu broj 5.;
k) podaci o sportskim objektima koji pružaju usluge trenažnog procesa i sportskim objektima koje sportske organizacije koriste za obavljanje aktivnosti na propisanom Obrascu broj 6.;
l) drugi podaci potrebni za formiranje evidencije o subjektu upisa na propisanom Obrascu broj 7.

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja fizičkih lica
U ovaj registar upisuju se:
1. Sportista kao lice koje samostalno učestvuje na sportskim takmičenjima podnosi Zahtjev za upis u Registar na propisanom Obrascu broj 1., u roku od 15 dana od dana otpočinjanja obavljanja sportske djelatnosti, uz koji prilaže:
a) CIPS obrazac PBA 3,
b) Dokaz o samostalnom obavljanju sportske djelatnosti odnosno dokaz o obavljanju sportske aktivnosti amaterski ili dokaz da sportsku djelatnost obavlja kao osnovnu djelatnost i kao jedino zanimanje u svrhu ostvarivanja prihoda (profesionalno)
c) Kraća biografija
2. Stručno lice osposobljeno za rad u sportu podnosi Zahtjev za upis u Registar na propisanom Obrascu broj 2., u roku od 15 dana od dana otpočinjanja obavljanja sportske djelatnosti, uz koji prilaže:
a) Dokaz o visokoj ili višoj stučnoj spremi, odnosno završenom prvom ciklusu obrazovanja po Bolonjskom sistemu studiranja iz oblasti tjelesnog i zdravstvenog odgoja/sporta koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova ili
b) Dokaz o visokoj ili višoj stručnoj spremi, odnosno završen prvi ciklus visokog obrazovanja po Bolonjskom sistemu studiranja iz drugih oblasti koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova i licenca za rad u oblasti sporta ili
c) Dokaz o statusu zaslužnog sportiste ili sportiste međunarodnog razreda u seniorskoj kategoriji u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o kategorizaciji sportista na nivou Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 52/16) i licenca za rad u oblasti sporta,
d) Kraća biografija.
3. Sportski radnik podnosi Zahtjev za upis u Registar na propisanom Obrascu broj 3., u roku od 15 dana od dana otpočinjanja obavljanja sportske djelatnosti, uz koji prilaže:
a) CIPS obrazac PBA3,
b) Dokaz od nadležnog granskog sportskog saveza BiH o ispunjavanju uslova za obavljanje poslova.
c) Kraća biografija.

Fizička lica u oblasti sporta dužna su u roku od 15 dana od dana otpočinjanja obavljanja sportske djelatnosti podnijeti Zahtjev za upis u Registar na propisanim obrascima. Fizička lica u oblasti sporta koja su na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika već otpočela sa obavljanjem sportskih aktivnosti i djelatnosti dužna su podnijeti zahtjev za upis u Registar u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Traženi prilozi se dostavljaju u originalu ili kao ovjerene kopije s tim da ovjerene kopije ne smiju biti starije od 3 mjeseca.

U prilogu možete pronaći Pravilnike i propisane obrasce u kojima je precizno definisan postupak upisa, promjena i brisanja iz pomenutih Registara.

U slučaju eventualnih nejasnoća možete kontaktirati Ministarstvo na broj telefona 035 369 410 Odjeljenje za sport i mlade.

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona obavještava pravna i fizička lica koja se bave sportskom djelatnošću da su 25.02.2022. godine stupili na snagu:

1. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra pravnih lica u oblasti sporta na području Tuzlanskog kantona i
2. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja fizičkih lica u oblasti sporta na području Tuzlanskog kantona.


Stupanjem na snagu ovih Pravilnika pravna i fizička lica u oblasti sporta imaju obavezu upisa u iste na način kako je to istim propisano. U nastavku Ministarstvo daje kratke upute u postupanju pravnim i fizičkim licima u oblasti sporta kako slijedi:

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja Registra pravnih lica
U ovaj Registar se upisuju pravna lica koja se bave sportskom djelatnošću u skladu sa Zakonom a koja su prethodno upisana u sudski registar na području Tuzlanskog kantona kao javne ustanove, privredna društva ili javna preduzeća u oblasti sporta, odnosno u registar udruženja u Ministarstvu pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona.

Pravna lica u oblasti sporta dužna su u roku od 15 dana od dana dobijanja rješenja o upisu u sudski registar, odnosno registar Ministarstva pravosuđa i uprave TK podnijeti Ministarstvu zahtjev za upis u Registar u skladu sa ovim Pravilnikom. Pravna lica u oblasti sporta koja su na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika već otpočela sa obavljanjem sportskih aktivnosti i djelatnosti dužna su podnijeti zahtjev za upis u Registar u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Zahtjev za upis u Registar podnosi lice ovlašteno za predstavljanje i zastupanje pravnog lica u oblasti sporta kao subjekta upisa na propisanom Obrascu broj 1., koji se može popuniti elektronski ili čitko štampanim slovima, uz ovjeru potpisom ovlaštenog lica i pečatom subjekta upisa.

Uz zahjev za upis u Registar subjekt upisa obavezno prilaže:
a) Izvod iz registra udruženja Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona odnosno izvod iz sudskog registra za javne ustanove, privredna društva i javna preduzeća u oblasti sporta;
b) Statut i izmjene i dopune statuta;
c) spisak članova organa upravljanja pravnog lica u oblasti sporta;
d) odluka nadležnog organa o imenovanju lica ovlaštenog za zastupanje i predstavljanje pravnog lica u oblasti sporta;
e) zapisnik o održanoj izvještajnoj sjednici skupštine pravnog lica u oblasti sporta u prethodnoj godini;
f) program rada;
g) potvrda o članstvu u sportskom savezu/granskom sportskom savezu izdata od nadležnog sportskog saveza ili nadležnog sportskog saveza lica sa invaliditetom, a ako pravno lice nije član nijednog sportskog saveza o tome dostavlja izjavu;
h) podaci o strukturi kapitala na propisanom Obrascu broj 4.;
i) identifikacijski broj (ID broj) i ugovor o transakcijskom računu te potvrdu iz banke o aktivnom računu;
j) podaci o zaposlenim i stručnim licima osposobljenim za rad u sportu na propisanom Obrascu broj 5.;
k) podaci o sportskim objektima koji pružaju usluge trenažnog procesa i sportskim objektima koje sportske organizacije koriste za obavljanje aktivnosti na propisanom Obrascu broj 6.;
l) drugi podaci potrebni za formiranje evidencije o subjektu upisa na propisanom Obrascu broj 7.

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja fizičkih lica
U ovaj registar upisuju se:
1. Sportista kao lice koje samostalno učestvuje na sportskim takmičenjima podnosi Zahtjev za upis u Registar na propisanom Obrascu broj 1., u roku od 15 dana od dana otpočinjanja obavljanja sportske djelatnosti, uz koji prilaže:
a) CIPS obrazac PBA 3,
b) Dokaz o samostalnom obavljanju sportske djelatnosti odnosno dokaz o obavljanju sportske aktivnosti amaterski ili dokaz da sportsku djelatnost obavlja kao osnovnu djelatnost i kao jedino zanimanje u svrhu ostvarivanja prihoda (profesionalno)
c) Kraća biografija
2. Stručno lice osposobljeno za rad u sportu podnosi Zahtjev za upis u Registar na propisanom Obrascu broj 2., u roku od 15 dana od dana otpočinjanja obavljanja sportske djelatnosti, uz koji prilaže:
a) Dokaz o visokoj ili višoj stučnoj spremi, odnosno završenom prvom ciklusu obrazovanja po Bolonjskom sistemu studiranja iz oblasti tjelesnog i zdravstvenog odgoja/sporta koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova ili
b) Dokaz o visokoj ili višoj stručnoj spremi, odnosno završen prvi ciklus visokog obrazovanja po Bolonjskom sistemu studiranja iz drugih oblasti koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova i licenca za rad u oblasti sporta ili
c) Dokaz o statusu zaslužnog sportiste ili sportiste međunarodnog razreda u seniorskoj kategoriji u skladu sa Zakonom i Pravilnikom o kategorizaciji sportista na nivou Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine", broj 52/16) i licenca za rad u oblasti sporta,
d) Kraća biografija.
3. Sportski radnik podnosi Zahtjev za upis u Registar na propisanom Obrascu broj 3., u roku od 15 dana od dana otpočinjanja obavljanja sportske djelatnosti, uz koji prilaže:
a) CIPS obrazac PBA3,
b) Dokaz od nadležnog granskog sportskog saveza BiH o ispunjavanju uslova za obavljanje poslova.
c) Kraća biografija.

Fizička lica u oblasti sporta dužna su u roku od 15 dana od dana otpočinjanja obavljanja sportske djelatnosti podnijeti Zahtjev za upis u Registar na propisanim obrascima. Fizička lica u oblasti sporta koja su na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika već otpočela sa obavljanjem sportskih aktivnosti i djelatnosti dužna su podnijeti zahtjev za upis u Registar u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Traženi prilozi se dostavljaju u originalu ili kao ovjerene kopije s tim da ovjerene kopije ne smiju biti starije od 3 mjeseca.

U prilogu možete pronaći Pravilnike i propisane obrasce u kojima je precizno definisan postupak upisa, promjena i brisanja iz pomenutih Registara.

U slučaju eventualnih nejasnoća možete kontaktirati Ministarstvo na broj telefona 035 369 410 Odjeljenje za sport i mlade.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15