purpose-built to be mounted on cars and planes dashboards. Doxa SUBs also feature the companys patented no-decompression dive table bezel. Given the 44mm bulk of the Mission 31 SUB, rolex fake imitation rolex replica Audemars Piguet watches making this the fifth difference between the two watches. The chronographs on the watch are also reversed and it seems that they have completely different markings in some parts. wigs Replique Montre Rolex Replica The seventh difference is given by the hour markings that are designed as double lines on the original watch but are only shown as a single line for each hour on the replica watch. On the top of the watch.

Web stranica Vlade TK - Ministar Karadžin se susreo sa predstavnicima Svjetske banke

Ministar Karadžin se susreo sa predstavnicima Svjetske banke

U okviru projekta tehničke pomoći pod nazivom „Podrška pravednoj energetskoj tranziciji u regijama uglja", delegacija Svjetske banke predvođena Wolfhartom Pohlom posjetila je jučer ministra prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona Zvjezdana Karadžina.

IMG 20211216 102218Spomenuti projekat Svjetska banka implementira u široj regiji, a sastoji se od tri komponente koje stavljaju fokus na upravljanje procesom tranzicije, na ljude i zajednice kao i na prenamjenu napuštenog rudarskog zemljišta o čemu jučer i bilo najviše riječi.

Kroz spomenutu tehničku pomoć identificirana su četiri pilot područja (rudnik i termoelektrana Kakanj i rudnik Breza, rudnik Banovići, termoelektrana Gacko i rudnik i termoelektrana i rudnik Ugljevik i termoelektrana Tuzla, uključujući Rudarsko poduzeće Kreka) na kojima će se uraditi detaljnije analize mogućnosti implementacije pravedne energetske tranzicije.

Imajući u vidu da će u skorije vrijeme Ministarstvo započeti aktivnosti na izradi novog prostornog plana, na sastanku je dogovoreno da će u narednom periodu Svjetska banka u suradnji sa Ministarstvom i lokalnim zajednicama kroz interno razvijeni software LURA kreirati scenarije i optimizaciju rješenja iskorištenja napuštenog rudarskog zemljišta s ciljem razvoja regije.

Sagovornici su se složili da iskustva Svjetske banke sa drugih tržišta mogu biti dragocjena kao i da će se u budućnosti intenzivirati saradnja sa predstavnicima vlasti Tuzlanskog kantona.

U okviru projekta tehničke pomoći pod nazivom „Podrška pravednoj energetskoj tranziciji u regijama uglja", delegacija Svjetske banke predvođena Wolfhartom Pohlom posjetila je jučer ministra prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona Zvjezdana Karadžina.

IMG 20211216 102218Spomenuti projekat Svjetska banka implementira u široj regiji, a sastoji se od tri komponente koje stavljaju fokus na upravljanje procesom tranzicije, na ljude i zajednice kao i na prenamjenu napuštenog rudarskog zemljišta o čemu jučer i bilo najviše riječi.

Kroz spomenutu tehničku pomoć identificirana su četiri pilot područja (rudnik i termoelektrana Kakanj i rudnik Breza, rudnik Banovići, termoelektrana Gacko i rudnik i termoelektrana i rudnik Ugljevik i termoelektrana Tuzla, uključujući Rudarsko poduzeće Kreka) na kojima će se uraditi detaljnije analize mogućnosti implementacije pravedne energetske tranzicije.

Imajući u vidu da će u skorije vrijeme Ministarstvo započeti aktivnosti na izradi novog prostornog plana, na sastanku je dogovoreno da će u narednom periodu Svjetska banka u suradnji sa Ministarstvom i lokalnim zajednicama kroz interno razvijeni software LURA kreirati scenarije i optimizaciju rješenja iskorištenja napuštenog rudarskog zemljišta s ciljem razvoja regije.

Sagovornici su se složili da iskustva Svjetske banke sa drugih tržišta mogu biti dragocjena kao i da će se u budućnosti intenzivirati saradnja sa predstavnicima vlasti Tuzlanskog kantona.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15