Jačanje saradnje između primarnog i prerađivačkog sektora u poljoprivredi

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona Vahidin Smajlović prisustvovao je 13. sajmu pčelarstva, meda i zdrave hrane u Srebreniku, u organizaciji srebreničkog Udruženja pčelara „Roj". Na sajmu koji sistemski afirmira ovu oblast proizvodnje ove je godine učestvovalo više od 50 proizvođača meda iz svih krajeva.

Image-3-mpsvMinistar Smajlović i ovaj je put naglasio važnost uloge pčela u biološkoj ravnoteži i poljoprivredi te kazao da je: „Vlada TK kroz dva rebalansa budžeta ove godine povećala novčanu podršku za primarnu poljoprivrednu proizvodnju i ruralni razvoj u iznosu od 3 miliona i 250 hiljada KM ili 72 % više nego što je to bilo planirano za ovu godinu".

Ovim povećanjem obuhvaćeni su i pčelari koji će kroz novčanu podršku za pčelarsku proizvodnju umjesto planiranih15 po košnici dobiti 20 KM, najavio je resorni ministar Smajlović.


Posjeta Srebreniku, pored radnog sastanka sa gradonačelnikom Nihadom Omerovićem na kojem je razgovarano o realizaciji aktuelnih projekata, kao i planovima za narednu godinu, uokvirena je posjetom preduzeću „Majevica" d.d iz Srebrenika koje u svom proizvodnom programu ima i proizvodnju čipsa.

Nakon obilaska fabrike razgovarano je o jačanju saradnje između primarnog i prerađivačkog sektora.

Prema riječima v.d. direktora fabrike, koja se bavi preradom i konzerviranjem krompira, Kemala Uščuplića ove godine su otkupili oko 370 tona od direktnih proizvođača a tendencija je da za proizvodnju čipsa bude otkupljen sav prinos krompira sa područja Srebrenika i Tuzlanskog kantona.

Uvećanje novčane podrške za proizvodnju krompira, prema riječima ministra Smajlovića, za 3 feninga po kilogramu što ukupno čini iznos od 10 feninga, trebalo bi poboljšati stanje u ovoj oblasti i dovesti do povećanja proizvodnje.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona Vahidin Smajlović prisustvovao je 13. sajmu pčelarstva, meda i zdrave hrane u Srebreniku, u organizaciji srebreničkog Udruženja pčelara „Roj". Na sajmu koji sistemski afirmira ovu oblast proizvodnje ove je godine učestvovalo više od 50 proizvođača meda iz svih krajeva.

Image-3-mpsvMinistar Smajlović i ovaj je put naglasio važnost uloge pčela u biološkoj ravnoteži i poljoprivredi te kazao da je: „Vlada TK kroz dva rebalansa budžeta ove godine povećala novčanu podršku za primarnu poljoprivrednu proizvodnju i ruralni razvoj u iznosu od 3 miliona i 250 hiljada KM ili 72 % više nego što je to bilo planirano za ovu godinu".

Ovim povećanjem obuhvaćeni su i pčelari koji će kroz novčanu podršku za pčelarsku proizvodnju umjesto planiranih15 po košnici dobiti 20 KM, najavio je resorni ministar Smajlović.


Posjeta Srebreniku, pored radnog sastanka sa gradonačelnikom Nihadom Omerovićem na kojem je razgovarano o realizaciji aktuelnih projekata, kao i planovima za narednu godinu, uokvirena je posjetom preduzeću „Majevica" d.d iz Srebrenika koje u svom proizvodnom programu ima i proizvodnju čipsa.

Nakon obilaska fabrike razgovarano je o jačanju saradnje između primarnog i prerađivačkog sektora.

Prema riječima v.d. direktora fabrike, koja se bavi preradom i konzerviranjem krompira, Kemala Uščuplića ove godine su otkupili oko 370 tona od direktnih proizvođača a tendencija je da za proizvodnju čipsa bude otkupljen sav prinos krompira sa područja Srebrenika i Tuzlanskog kantona.

Uvećanje novčane podrške za proizvodnju krompira, prema riječima ministra Smajlovića, za 3 feninga po kilogramu što ukupno čini iznos od 10 feninga, trebalo bi poboljšati stanje u ovoj oblasti i dovesti do povećanja proizvodnje.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15