Očuvanje pčelinjeg fonda je zajednički cilj resornog ministarstva i Saveza pčelara

O rezultatima rada u prošloj i planovima za ovu godinu razgovarali su danas ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona Vahidin Smajlović i pomoćnik ministra za poljoprivredu i veterinarstvo Samid Šarac sa predstavnicima Saveza pčelara Tuzlanskog kantona i sekretarom Udruženja za poljoprivredu i prehrambenu industriju Kantonalne privredne komore Tuzla Suadom Selimovićem.

IMG 0340U želji da pomogne pčelarima u očuvanju pčelinjeg fonda na području TK resorno ministarstvo je, prema riječima ministra Smajlovića, u '21. godini isplatilo 269.000 KM novčane podrške za uzgoj pčelinjih zajednica (košnica). „Dobra saradnja sa Savezom pčelara rezultirala je povećanim brojem prijavljenih košnica. Poticajem sa kantonalnog nivoa obuhvaćeno je ukupno13.514 košnica dok su samo 2984 košnice dobile novčanu podršku Federalnog ministarstva poljoprivrede", kazao je ovom prilikom ministar Smajlović naglasivši da će u saradnji sa pčelarima nastojati da poveća poticaje sa federalnog nivoa.

Unatoč izuzetno sušnoj godini, nastavku niza teških, pčelari sa područja TK u '21. prijavili su više košnica nego prethodnih godina, naglasili su predstavnici Saveza, zahvalivši na dosadašnjoj dobroj saradnji.

Smanjen pčelinji fond i njihov značaj na cijelu poljoprivredu i opstanak biljnih vrsta, je prema mišljenju učesnika današnjeg sastanka, poticaj da se inicira proglašenje pčele posebnim opštim dobrom, odnosno da se prestane tretirati samo kao dio animalne proizvodnje.

Pored toga na današnjem sastanku bilo je govora i o izmjeni pravilnika o poticajima kao i izradi registra košnica i pčelinjaka te o manifestacijama koje afirmišu pčelarstvo.

O rezultatima rada u prošloj i planovima za ovu godinu razgovarali su danas ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona Vahidin Smajlović i pomoćnik ministra za poljoprivredu i veterinarstvo Samid Šarac sa predstavnicima Saveza pčelara Tuzlanskog kantona i sekretarom Udruženja za poljoprivredu i prehrambenu industriju Kantonalne privredne komore Tuzla Suadom Selimovićem.

IMG 0340U želji da pomogne pčelarima u očuvanju pčelinjeg fonda na području TK resorno ministarstvo je, prema riječima ministra Smajlovića, u '21. godini isplatilo 269.000 KM novčane podrške za uzgoj pčelinjih zajednica (košnica). „Dobra saradnja sa Savezom pčelara rezultirala je povećanim brojem prijavljenih košnica. Poticajem sa kantonalnog nivoa obuhvaćeno je ukupno13.514 košnica dok su samo 2984 košnice dobile novčanu podršku Federalnog ministarstva poljoprivrede", kazao je ovom prilikom ministar Smajlović naglasivši da će u saradnji sa pčelarima nastojati da poveća poticaje sa federalnog nivoa.

Unatoč izuzetno sušnoj godini, nastavku niza teških, pčelari sa područja TK u '21. prijavili su više košnica nego prethodnih godina, naglasili su predstavnici Saveza, zahvalivši na dosadašnjoj dobroj saradnji.

Smanjen pčelinji fond i njihov značaj na cijelu poljoprivredu i opstanak biljnih vrsta, je prema mišljenju učesnika današnjeg sastanka, poticaj da se inicira proglašenje pčele posebnim opštim dobrom, odnosno da se prestane tretirati samo kao dio animalne proizvodnje.

Pored toga na današnjem sastanku bilo je govora i o izmjeni pravilnika o poticajima kao i izradi registra košnica i pčelinjaka te o manifestacijama koje afirmišu pčelarstvo.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15