Održan okrugli sto Primjena odgojne preporuke - redovno pohađanje škole

Predstavnica Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Suada Selimović učestvovala na okruglom stolu na temu Primjena odgojne preporuke - redovno pohađanje škole.

3-1605Okrugli sto je organizovan u okviru projekta Razvoj saradnje kroz sveobuhvatan pristup u oblasti maloljetničkog prestupništva na kojem je Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak partner.

Projekat ima za cilj da se sa djecom u kontaktu sa zakonom, djecom u riziku od vršenja krivičnih djela i njihovim porodicama u Gradu Lukavac postupa u skladu s međunarodnim standardima zasnovanim na pravdi za svako dijete, te da se mjere prevencije, intervencija i reintegracije poduzmu na najbolji mogući način koji je u interesu svakog djeteta. Projekat je finansijski podržan od strane vlade Švicarske.

Organizator okruglog stola je Udruženje građana Vive Žene u saradnji sa Centrom za socijalni rad Lukavac, Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Univerziteta u Tuzli i Klinikom za psihijatriju UKC-a Tuzla.

Učesnici okruglog stola su bili članovi multidiciplinarnog tima, oformljenog u Gradu Lukavac, čije djelovanje je i formalno regulisano kroz potpisivanje Protokola o postupanju u oblasti maloljetničkog prijestupništva. Tema trećeg Okruglog stola je Primjena odgojne preporuke - redovno pohađanje škole ili redovno odlaženje na posao, sa fokusom na redovno pohađanje škole gdje su učesnici zajednički radili na konkretnom slučaju gdje je predložen plan mjera i načini sprovođenja ove mjere.

Projektne aktivnosti se realiziraju u skladu sa Ciljevima Programa prevencije, intervencije i resocijalizacije u oblasti maloljetničkog prijestupništva na području Tuzlanskog kantona 2020-2023. godina koji je usvojila Vlada TK.

Predstavnica Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Suada Selimović učestvovala na okruglom stolu na temu Primjena odgojne preporuke - redovno pohađanje škole.

3-1605Okrugli sto je organizovan u okviru projekta Razvoj saradnje kroz sveobuhvatan pristup u oblasti maloljetničkog prestupništva na kojem je Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak partner.

Projekat ima za cilj da se sa djecom u kontaktu sa zakonom, djecom u riziku od vršenja krivičnih djela i njihovim porodicama u Gradu Lukavac postupa u skladu s međunarodnim standardima zasnovanim na pravdi za svako dijete, te da se mjere prevencije, intervencija i reintegracije poduzmu na najbolji mogući način koji je u interesu svakog djeteta. Projekat je finansijski podržan od strane vlade Švicarske.

Organizator okruglog stola je Udruženje građana Vive Žene u saradnji sa Centrom za socijalni rad Lukavac, Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Univerziteta u Tuzli i Klinikom za psihijatriju UKC-a Tuzla.

Učesnici okruglog stola su bili članovi multidiciplinarnog tima, oformljenog u Gradu Lukavac, čije djelovanje je i formalno regulisano kroz potpisivanje Protokola o postupanju u oblasti maloljetničkog prijestupništva. Tema trećeg Okruglog stola je Primjena odgojne preporuke - redovno pohađanje škole ili redovno odlaženje na posao, sa fokusom na redovno pohađanje škole gdje su učesnici zajednički radili na konkretnom slučaju gdje je predložen plan mjera i načini sprovođenja ove mjere.

Projektne aktivnosti se realiziraju u skladu sa Ciljevima Programa prevencije, intervencije i resocijalizacije u oblasti maloljetničkog prijestupništva na području Tuzlanskog kantona 2020-2023. godina koji je usvojila Vlada TK.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15