Zbog požara će doći do kašnjenja isplate socijalnih davanja

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona obavještava korisnike prava iz oblasti socijalne pomoći i pomoći porodicama sa djecom, da će, zbog požara koji se prije nekoliko dana desio u zgradi Tehnograd Company u Tuzli, a u kojoj je smješteno i Ministarstvo doći do određenog kašnjenja u isplati ove vrste naknada za mjesec novembar.

Opširnije...

Unaprjeđenje položaja profesionalaca u socijalnoj zaštiti

Predstavnici Ministarstva za rad socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona učestvovali su na stručnoj konferenciji u okviru manifestacije Dani socijalnog rada u TK - uloga i položaj socijalnih radnika u društvu.

Opširnije...

Održana konferencija o radu socijalnih radnika

Ministarstvo za rad socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona učestvovalo je na stručnoj konferenciji o ulozi i položaju socijalnih radnika u društvu koju je organizovalo Udruženje Društvo socijalnih radnika TK.

Opširnije...

Upitnik za stručnjake u ustanovama socijalne zaštite

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je donijela Odluku o izradi sektorske strategije razvitka sistema socijalne i dječje zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Opširnije...

Održan okrugli sto Primjena odgojne preporuke - redovno pohađanje škole

Predstavnica Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Suada Selimović učestvovala na okruglom stolu na temu Primjena odgojne preporuke - redovno pohađanje škole.

Opširnije...

Javna čestitka Crvenom križu TK i općinskim/gradskim crvenim križevima

Povodom Međunarodnog dana Crvenog križa i Nedjelje crvenog križa ministar za rad socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Mirsad Muhamedbegović uputio je javnu čestitku Crvenom križu Tuzlanskog kantona i općinskim/gradskim crvenim križevima u kojoj stoji:

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv