SPORAZUM O OBRAZOVNOJ I STRUČNOJ SARADNJI IZMEĐU MINISTARSTVA TRGOVINE. TURIZMA I SAOBRAĆAJA I VISOKE ŠKOLE „CMS CENTAR ZA MULTIDISCIPLINARNE STUDIJE“ TUZLA

Uspostavljanje međusobne saradnje u oblasti obrazovanja i struke, prije svega iz oblasti saobraćaja, ali i oblasti turizma i ugostiteljstva, te potpisivanje sprazuma o obrazovnoj i stručnoj saradnji između Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona i Visoke škole CMS Centar za multidisciplinarne studije Tuzla bile su teme jučer održanog sastanka predstavnika Visoke škole CMS Centar za multidisciplinarne studije Tuzla sa ministrom trgovine, turizma i saobraćaja Mirsadom Gluhićem.

 

  20160721 092234Potpisnici sporazuma usaglasili su se da postoji zajednički interes za unaprijeđivanjem saradnje u oblasti edukacije i naučnog istraživanja, a naročito kroz organiziranje zajedničkih naučno - istraživačkih aktivnosti, simpozija, seminara, radionica, razmjenu stručnih i naučnih informacija kroz razmjenu časopisa, elektronskih časopisa, publikacija, udžbeničke literature i drugog stručnog materijala, resursa i usluga na osnovu reciprociteta, izradu zajedničkih istraživačkih projekata, poticaja aktivnosti od zajedničkog interesa obje institucije kao i drugih oblika saradnje od zajedničkog interesa. 

U ime Visoke škole "CMS - Centar za multidisciplinarne studije" iz Tuzle Sporazum je potpisao direktor prof. dr. sc. Esad Mušanović, a sastanku je prisustvovao i pomoćnik ministra sa zaobraćaj Nenad Lukanović.

 

 

 

 

Uspostavljanje međusobne saradnje u oblasti obrazovanja i struke, prije svega iz oblasti saobraćaja, ali i oblasti turizma i ugostiteljstva, te potpisivanje sprazuma o obrazovnoj i stručnoj saradnji između Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona i Visoke škole CMS Centar za multidisciplinarne studije Tuzla bile su teme jučer održanog sastanka predstavnika Visoke škole CMS Centar za multidisciplinarne studije Tuzla sa ministrom trgovine, turizma i saobraćaja Mirsadom Gluhićem.

 

  20160721 092234Potpisnici sporazuma usaglasili su se da postoji zajednički interes za unaprijeđivanjem saradnje u oblasti edukacije i naučnog istraživanja, a naročito kroz organiziranje zajedničkih naučno - istraživačkih aktivnosti, simpozija, seminara, radionica, razmjenu stručnih i naučnih informacija kroz razmjenu časopisa, elektronskih časopisa, publikacija, udžbeničke literature i drugog stručnog materijala, resursa i usluga na osnovu reciprociteta, izradu zajedničkih istraživačkih projekata, poticaja aktivnosti od zajedničkog interesa obje institucije kao i drugih oblika saradnje od zajedničkog interesa. 

U ime Visoke škole "CMS - Centar za multidisciplinarne studije" iz Tuzle Sporazum je potpisao direktor prof. dr. sc. Esad Mušanović, a sastanku je prisustvovao i pomoćnik ministra sa zaobraćaj Nenad Lukanović.

 

 

 

 

FOTOGRAFIJE

 

20160721 092234
20160721 092253

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna