Vlada i Turistička zajednica Tuzlanskog kantona na sajmu turizma u Osijeku

U saradnji Turističke zajednice Tuzlanskog kantona i Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona na sajmu turizma „SOLARI" u Osijeku predstavljeni su turističke mogućnosti i potencijali Tuzlanskog kantona.

Osijek 01 25 04 2018Ukupan sadržaj i aktivnosti, neupitno svjedoče o značaju, potrebi i opravdanosti učešća Turističke zajednice Tuzlanskog kantona na sajmovima u okruženju obzirom da se sajamska manifestacija u Osijeku pokazala kao najuspješnija manifestacija ove vrste u Hrvatskoj. Sajmu turizma u Osijeku prisustvovao je i ministar trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona Mirsad Gluhić.
U svojstvu počasnog gosta Sajma Ministar Gluhić se ovom prilikom susreo sa zvaničnicima grada Osijeka, predstavnicima Vlade Republike Hrvatske, predsjednicima turističkih zajednica, udruženja i drugih institucijakoje se bave promocijom turističkih potencijala.
Sajam turizma, lova i ribolova „SALORI" Osijek održavao se pod pokroviteljstvima Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva turizma, Osječko-baranjske županije i Grada Osijeka, a odvijao se na 2000m² zatvorenog i 3000m² otvorenog izložbenog prostora.

U saradnji Turističke zajednice Tuzlanskog kantona i Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona na sajmu turizma „SOLARI" u Osijeku predstavljeni su turističke mogućnosti i potencijali Tuzlanskog kantona.

Osijek 01 25 04 2018Ukupan sadržaj i aktivnosti, neupitno svjedoče o značaju, potrebi i opravdanosti učešća Turističke zajednice Tuzlanskog kantona na sajmovima u okruženju obzirom da se sajamska manifestacija u Osijeku pokazala kao najuspješnija manifestacija ove vrste u Hrvatskoj. Sajmu turizma u Osijeku prisustvovao je i ministar trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona Mirsad Gluhić.
U svojstvu počasnog gosta Sajma Ministar Gluhić se ovom prilikom susreo sa zvaničnicima grada Osijeka, predstavnicima Vlade Republike Hrvatske, predsjednicima turističkih zajednica, udruženja i drugih institucijakoje se bave promocijom turističkih potencijala.
Sajam turizma, lova i ribolova „SALORI" Osijek održavao se pod pokroviteljstvima Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva turizma, Osječko-baranjske županije i Grada Osijeka, a odvijao se na 2000m² zatvorenog i 3000m² otvorenog izložbenog prostora.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna