Utvrđene konačne liste isplate finansijskih sredstava za projekte saobraćaja i saobraćajne kulture

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona- prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj 10/18) i Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija, načinu i postupku raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede vozila broj 02/1-14-15787/18 od 05.06.2018. godine, ministar trgovine, turizma i saobraćaja d o n o s i:

 

ODLUKU
o utvrđivanju konačne liste o odobravanju finansijskih sredstava
korisnicima sa iznosima i namjenom

 

 

I


Odobrava se isplata finansijskih sredstava neprofitnim organizacijama koje imaju sjedište, obavljaju djelatnost i implementiraju projekte na području Tuzlanskog kantona, a koja su kandidovala projekte iz oblasti saobraćaja i saobraćajne kulture po Javnom pozivu za predlaganje projekata iz oblasti saobraćaja i saobraćajne kulture u iznosu od 35.000,00 KM, koji je objavljen na web stranici Tuzlanskog kantona 14.06.2018. godine i u dnevnom listu „Oslobođenje" 18.06.2018. godine, kako slijedi:

 

Redni broj

Naziv udruženja

Naziv projekta

Prijedloženi iznos  (KM)

1.

Udruženje za osobe sa invaliditetom „Duga“

Edukacija djece predškolskog i školskog uzrasta o važnosti poznavanja saobraćajne kulture i poznavanja saobraćajnih znakova

1.800,00

2.

Ekološki savez „Eko-zeleni“ Tuzlanskog kantona

Ekološko ponašanje učesnika u saobraćaju-obavimio poslove biciklom ili pješice-zeleno kretanje“

1.450,00

3.

Crveni križ općine Živinice

Razvijanje svijesti o značaju zaštite okoliša

2.050,00

4.

UŽ „Mreža žena veliko srce u BiH“

Mala škola biciklizma

1.200,00

5.

Asocijacija „MB live“ Brijesnica Mala

Edukacija- ponašanje djece u saobraćaju i poznavanje saobraćajnih propisa

1.000,00

6.

Udruženje građana oboljelih od

distrofije TK

Ravnopravnost u saobraćaju

1.800,00

7.

Crveni križ općine Banovići

Edukacijom za sigurniji i bezbjedniji saobraćaj

1.650,00

8.

Udruženje za ljudska prava i socijalnu inkluziju „Soci“

Saobraćajna kultura i osposobljavanje djece sa smetnjama u razvoju i bez smetnji za cjeoživotno učešće u saobraćaju

1.600,00

9.

Asocijacija „MB live“ Brijesnica Mala

Povećanje nivoa bezbjednosti učesnika u

saobraćaju

1.000,00

10.

Udruženje mladih Tabaci

Smirivanje saobraćaja za sigurnost đaka

2.400,00

11.

Udruženje „Nova ženska incijativa“

Sigurnim korakom do škole#StopĐakNaPutu

1.100,00

12.

Crveni križ Tuzlanskog kantona

Prva pomoć u funkciji povećane bezbjednosti u saobraćaju

2.000,00

13.

Udruženje građana Pozitiva Tuzla

Poštuj propis, spasi život

1.650,00

14.

Udruženje mladih Gnojnice „Mladost“

Uređenjem signalizacije do veće sigurnosti

u MZ Gnojnica

1.650,00

15.

Udruženje građana

„Centar kreativnih aktivnosti“

Pazi na korake

1.800,00

16.

Udruženje odbojkaška Akademija

„Mikasa“

Festival dječijeg uličnog sporta

3.750,00

17.

Udruženje mladih Tabaci

Znak za osjećaj sigurnosti

2.200,00

18.

Udruženje   „Prijateljice“

Njegujmo saobraćajnu kulturu

1.100,00

19.

UG Sretna porodica

Povećanje nivoa bezbjednosti saobraćaja kroz edukaciju mladih u saobraćaju

3.800,00

 

UKUPNO:

35.000,00

 

II

 

Sredstva iz člana I ove Odluke izdvojit će se sa potrošačke jedinice 22010001, namjenska sredstva Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja, ekonomski kod 614300- tekući transferi neprofitnim organizacijama.

 

III

 

Za realizaciju ove odluke zadužuje se Služba trezora Ministarstva finansija, koja će odobrena sredstva iz tačke I ove Odluke prebaciti na račun korisnika sredstava.

 

IV

 

Međusobna prava i obaveze između Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona i korisnika sredstava bit će regulisani posebnim ugovorom.

 

V

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona.

 

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15