SVJETSKI DAN TURIZMA – 27. SEPTEMBAR

Svjetski dan turizma obilježava se svake godine 27. septembra, pod pokroviteljstvom Svjetske turističke organizacije (United Nations World Tourism Organization – UNWTO). Cilj je promocija svijesti o važnosti turizma i njegove društvene, kulturne, političke i ekonomske vrijednosti za međunarodnu zajednicu.


Ove godine Svjetski dan turizma je posvećen temi „Turizam za inkluzivni razvoj".

Raditi na inkluzivnom rastu znači svima omogućiti bolju budućnost u sektoru turizma, od velikih kompanija kao što su međunarodni aerodromi do malih porodičnih biznisa. Iza svakog sektora, broja podataka, stoje ljudi-osobe i mi se moramo organizovati tako da su svi uključeni u razvoj i da svi imaju jednake šanse. Samo na ovaj način, uz ponovno pokretanje turizma i prevazilaženje posljedica pandemije COVID-19, možemo doći do ljudi i zajednica koje su u potrebi izgraditi za sve temelje za bolju budućnost. Taj put nas poziva da se ozbiljno shvati i u praksi sprovede održivi razvoj koji u sektoru turizma znači veće zanimanje za turističke destinacije izvan gradova, mala sela i zaseoke koji su manje poznati i manje posjećeni. To su mjesta koja tek treba otkriti a koja se nalaze u našim lokalnim zajednicama.

To je prije svega odgovorni i održivi turizam, koji iskorištavajući najbolje od lokalnih resursa i aktivnosti, može postati i jedna od prekretnica u borbi protiv siromaštva, do čijeg je eksponencijalnog porasta došlo, nažalost, tijekom pandemije COVID-19.

Slijedeći ovogodišnju temu Svjetske turističke organizacije i Evropske asocijacije za turizam, Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK je uz odobrenje Vlade TK pripremilo i završilo podršku turističko ugostiteljskom sektoru, gdje je ukupno 354 privredna subjekta sa ukupno 2.096 zaposlenika primilo subvenciju na ima neto plate, poreza i doprinosa u ukupnom iznosu od 653.524,07KM. Tu je i promotivna kampanja „Kupujmo-putujmo domaće" koja je u toku i koja će se realizovati do kraja septembra 2021.godine sa ciljem promocije domaćih proizvođača i lokalnih turističkih destinacija. Osim toga, Ministarstvo trenutno radi na pripremi trogodišnih planova rada koje su u skladu sa Strategijom razvoja TK za period 2021.-2027.godina, u koje će biti uključeni predloženi strateški turistički projekti lokalnih zajednica i shodno tome, aktivno lobiramo za obezbjeđenje finansijskih sredstava u Budžetu TK za njihovu realizaciju. Nadamo se da će Vlada TK prepoznati turistički sektor kao jedan od pokretača razvoja i da će jačati svijest o društvenoj, kulturnoj, političkoj i ekonomskoj vrijednosti turizma i doprinosu koji ovaj sektor može dati,a sve u svrhu ostvarenja ciljeva održivog razvoja. U pripremnoj fazi je i proces izrade Strategije razvoja turizma za područje TK za period 2022-2027 koja će sve ovo o čemu govorimo, objediniti i kreirati sistemski pravac razvoja od koga ćemo svi imati koristi. Septembar nam je jako aktivan mjesec, pa uz organizaciju devetnaestog lukavačkog Sajma turizma i ekologije „ List", realizovan i Okrugli sto na temu" Mogućnost razvoja ruralnog turizma na području Tuzlanskog kantona" u organizaciji Turističke zajednice Tuzlanskog kantona. Ministarstvo je uzelo učešće i u NERD-inom EU Projektu Panonska-jadranska veza PA.CON, te u programu edukacije sa temom „Brendiranje u turizmu", a sve u svrhu razvoja profesionalnih kapaciteta ključnih aktera koji rade u sektoru turizma. Sve ove aktivnosti koje je Ministarsvo planiralo programom svog rada, edukacijom, razmjenom iskustava a sve u svrhu inkluzivnog, održivog razvoja turizma i ekološkog učinka doprinosi razvoju u Tuzlanskom kantonu i Federaciji Bosne i Hercegovine.

Dugoročni cilj brendiranje naše zemlje, kao jedinstvene turističke destinacije sa turističkom infrastrukturom gdje turisti iz cijelog svijeta treba da dolaze, zbog jedinstvene prirodne, kulturne i historijske znamenitosti je dio ovogodišnje teme Svjetskog dana turizma.

Tuzlanski kanton je destinacija jedinstva različitosti kultura i običaja, iskrenih domaćina koji gostima pružaju osjećaj bliskosti, ali i destinacija kulturnih i kreativnih doživljaja. Tuzlanski kanton bi mogao i trebao biti bogat lokalnim turističkim ponudama koje zajedno sa domaćim tradicionalnim proizvodima pružaju jedinstveno iskustvo, gdje se konzumiraju domaći proizvodi lagano i s puno ljubavi.

Geografski smo izvrsno smješteni, a tu je i međunarodni aerodrom Tuzla.

Potencijala za turizam i ruralni razvoj imamo, pa smo u obavezi da sa nivoa kantona i lokalnih zajednica još predanije radimo na oblikovanju naše turističke ponude, u jedinstveni turistički proizvod sa specifičnostima kontinentalnog i planinskog dijela Bosne i Hercegovine u cilju povećanje raznolikosti, kvaliteta i konkurentnosti integralnog turističkog proizvoda.

Na kraju, želim svim turističkim radnicama i turistima, domaćim i stranim, čestitati Svjetski dan turizma, te pozivamo sve one koji su zainteresovani i žele da učestvuju na razvoju turističkog sektora Tuzlanskog kantona da nas posjete.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15