POSJETA DIREKCIJI CESTA TUZLA

Dana 04.01.2013. godine ministar trgovine, turizma i saobraćaja TK g-din Senaid Hadžić i pomoćnik ministra za saobraćaj g-din Nenad Lukanović boravili su u radnoj posjeti Direkciji cesta Tuzla, gdje im je domaćin bio direktor g-din Sulejman Brkić.

Posjeta je organizovana sa ciljem da se menadžment ministarstva upozna sa realizacijom aktivnosti Direkcije cesta u prethodnoj 2012. godini te da se informiše i da smjernice za izradu Nacrta Plana rada za 2013. godinu.

Direktor Direkcije cesta je upoznao predstavnike ministarstva sa stanjem i rezultatima rada kao i planovima i aktivnostima Direkcije cesta u narednom periodu, te je istakao probleme sa kojima se suočavaju u svom radu.

Predstavnici ministarstva su izrazili zadovoljstvo sa prezentiranim stanjem i rezultatima rada Direkcije cesta Tuzla, te su obećali pomoć i podršku ministarstva u otklanjanju problema i realizaciji planova i budućih aktivnosti Direkcije cesta, sa ciljem da se u narednom periodu obezbjedi što kvalitetnija cestovna infrastruktura na području TK kao preduvjet za nesmetan rast i razvoj TK i BiH.

 

Odjeljenje za informisanje

POSJETA J.P. "MEĐUNARODNOM AERODROMU TUZLA"

Dana 04.01.2013. godine ministar trgovine, turizma i saobraćaja TK g-din Senaid Hadžić, pomoćnik ministra za saobraćaj g-din Nenad Lukanović i direktor Direkcije cesta Tuzla Sulejman Brkić posjetili su J.P. „Međunarodni aerodrom Tuzla" sa ciljem da se upoznaju sa stanjem u ovom preduzeću odnosno sa aktuelnom situacijom kao i sa rezlutatima rada u 2012. godini kao i o Planovima rada za 2013. godinu.

Takođe, jedna od tema sastanka je bio i donošenje Plana mjera za prevazilaženje stanja na J.P. „Međunarodni aerodrom Tuzla" od strane menadžmenta i Nadzornog dbora koji bi bio razložen na kratkoročne, srednjoročne i dugoročne mjere.

Opširnije...

POSJETA - DIREKCIJI CESTA TUZLA

Dana 04.01.2013. godine ministar trgovine, turizma i saobraćaja TK g-din Senaid Hadžić i pomoćnik ministra za saobraćaj g-din Nenad Lukanović boravili su u radnoj posjeti Direkciji cesta Tuzla, gdje im je domaćin bio direktor g-din Sulejman Brkić.

Posjeta je organizovana sa ciljem da se menadžment ministarstva upozna sa realizacijom aktivnosti Direkcije cesta u prethodnoj 2012. godini te da se informiše i da smjernice za izradu Nacrta Plana rada za 2013. godinu.

Direktor Direkcije cesta je upoznao predstavnike ministarstva sa stanjem i rezultatima rada kao i planovima i aktivnostima Direkcije cesta u narednom periodu, te je istakao probleme sa kojima se suočavaju u svom radu.

Predstavnici ministarstva su izrazili zadovoljstvo sa prezentiranim stanjem i rezultatima rada Direkcije cesta Tuzla, te su obećali pomoć i podršku ministarstva u otklanjanju problema i realizaciji planova i budućih aktivnosti Direkcije cesta, sa ciljem da se u narednom periodu obezbjedi što kvalitetnija cestovna infrastruktura na području TK kao preduvjet za nesmetan rast i razvoj TK i BiH.

 


Odjeljenje za informisanje

20.000,00 KM NEPROFITNIM ORGANIZACIJAMA I UDRUŽENJIMA ZA POVEĆANJA UKUPNE BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA PODRULJU TK

U prostorijama Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja danas je upriličeno potpisivanje ugovora sa 11 neprofitnih organizacija i udruženja, kojima je, u cilju unapređenja saobraćaja i saobraćajne kulture i povećanja nivoa bezbjednosti saobraćaja na području Tuzlanskog kantona, kao i povećanja ukupne bezbjednosti saobraćaja na području TK, odobreno ukupno 20.000,00 KM.

Opširnije...

MINISTARSTVO TRGOVINE, TURIZMA I SAOBRAĆAJA - POZIV ZA PRISUSTVOVANJE KONFERENCIJI ZA MEDIJE

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja TK, sa ciljem informisanja građana na području TK, organizuje konferenciju za medije dana 28.12.2012. godine (petak) sa početkom u 10,00 sati u prostorijama Ministarstva, Fra Grge Martića broj 8 (zgrada "Tehnograda" - preko puta Medicinske škole).

Opširnije...

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Potaknuto pritužbama građana iznesenih u javnosti Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona je u saradnji sa UG "Klub potrošača" Tuzla, 25.01.2012.godine organizavalo Javnu raspravu na temu "Sklapanje "uličnih ugovora", zamke i zloupotrebe prava potrošača". Javnoj raspravi su prisustvovali predstavnici:

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna