Aktivirana web platforma za prijavljivanje za vakcinaciju

Web platforma koja olakšava proces prijavljivanja građana sa područja Tuzlanskog kantona za vakcinaciju protiv Covid 19 puštena je danas u rad i tim povodom je u Zavodu za javno zdravstvo TK konferencija za medije.

web portal vakcinaPrijava za vakcinaciju potem online platforme obuhvata obavezan unos imena, prezimena, matičnog broja i broja telefona uz opciju unosa e-mail adrese. Nakon unosa podataka prijavljena osoba dobija obavijest putem viber aplikacije ili SMS-a da je registracija za vakcinaciju uspješno obavljena.

„Ova platforma je zamišljena kao pomoć i veoma bitan alat u prijavljivanju što većeg broja stanovnika TK za vakcinaciju protiv Covid 19 i služi kao jedan olakšani mehanizam", kazao je ovom prigodom ministar zdravstva TK Božo Jurić naglasivši da je prijava omogućena „ne samo osiguranicima, dakle osobama koje su osigurane, nego i neosiguranim osobama koji su nastanjeni na teritoriju TK".

Riječ je o timskom radu Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, Zavoda za javno zdravstvo TK, Zavoda zdravstvenog osiguranja TK i Univerzitetsko kliničkog centra Tuzla i besplatnom softverskom rješenju firme Berg d.o.o. Sarajevo.

„Već sat vremena nakon što smo aktivirali platformu na našoj web stranici imali smo 600 prijava, bez ikakve promocije", kazala je direktorica ZJZ TK Majda Sarihodžić.

Ovom je prilikom istaknuto da platforma ne služi samo za prijavu nego i za dalji menadžment prijavljenih aplikanata u toku same vakcinacije i dalje izdavanja dokumentacije o vakcinaciji.

„Ova platforma je povezana sa Zavodom zdravstvenom osiguranja TK na način da se svaka prijava za vakcinaciju prosljeđuje te se provjerava status prijavljenih, a onda se prijavljeni putem aplikacije usmjeravaju odgovarajućim timovima porodične medicine i dobne skupine. Timovi porodične medicine će onda pozivati prijavljene u zavosnosti od toga kojoj grupi prioriteta pripadaju" rekao je direktor ZZO TK Denis Husić.

Budući da pojedini građani ne koriste on line alate i ne služe se računarskom tehnoligijom omogućena je i prijava na druge načine, telefonskim putem ili putem timova porodične medicine.

Web platforma koja olakšava proces prijavljivanja građana sa područja Tuzlanskog kantona za vakcinaciju protiv Covid 19 puštena je danas u rad i tim povodom je u Zavodu za javno zdravstvo TK konferencija za medije.

web portal vakcinaPrijava za vakcinaciju potem online platforme obuhvata obavezan unos imena, prezimena, matičnog broja i broja telefona uz opciju unosa e-mail adrese. Nakon unosa podataka prijavljena osoba dobija obavijest putem viber aplikacije ili SMS-a da je registracija za vakcinaciju uspješno obavljena.

„Ova platforma je zamišljena kao pomoć i veoma bitan alat u prijavljivanju što većeg broja stanovnika TK za vakcinaciju protiv Covid 19 i služi kao jedan olakšani mehanizam", kazao je ovom prigodom ministar zdravstva TK Božo Jurić naglasivši da je prijava omogućena „ne samo osiguranicima, dakle osobama koje su osigurane, nego i neosiguranim osobama koji su nastanjeni na teritoriju TK".

Riječ je o timskom radu Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona, Zavoda za javno zdravstvo TK, Zavoda zdravstvenog osiguranja TK i Univerzitetsko kliničkog centra Tuzla i besplatnom softverskom rješenju firme Berg d.o.o. Sarajevo.

„Već sat vremena nakon što smo aktivirali platformu na našoj web stranici imali smo 600 prijava, bez ikakve promocije", kazala je direktorica ZJZ TK Majda Sarihodžić.

Ovom je prilikom istaknuto da platforma ne služi samo za prijavu nego i za dalji menadžment prijavljenih aplikanata u toku same vakcinacije i dalje izdavanja dokumentacije o vakcinaciji.

„Ova platforma je povezana sa Zavodom zdravstvenom osiguranja TK na način da se svaka prijava za vakcinaciju prosljeđuje te se provjerava status prijavljenih, a onda se prijavljeni putem aplikacije usmjeravaju odgovarajućim timovima porodične medicine i dobne skupine. Timovi porodične medicine će onda pozivati prijavljene u zavosnosti od toga kojoj grupi prioriteta pripadaju" rekao je direktor ZZO TK Denis Husić.

Budući da pojedini građani ne koriste on line alate i ne služe se računarskom tehnoligijom omogućena je i prijava na druge načine, telefonskim putem ili putem timova porodične medicine.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv