Vakcinacija u Gračanici odvija se prema planu

Ministar zdravstva Tuzlanskog kantona Božo Jurić, direktorica Zavoda za javno zdravstvo TK Maida Sarihodžić i epidemiologinja dr. Jasmina Brkić Džambić bili su danas u radnoj posjeti Domu zdravlja u Gračanici gdje su direktoricom Murisom Ustavdić Šadić obišli vakcinalne punktove u sportskoj dvorani.

GRAC VAKC 2Vakcinacija se, prema riječima ministra Jurića, odvija prema planu i do petka je predviđeno da budu vakcinisane sve prioritetne grupe. Direktorica Ustavdić Šadić istaknula je da se proces vakcinacije trenutno obavlja u dva kolosijeka, paralelno i vakcinama koje su stigle redovnom procedurom sa federalnog nivoa i vakcinama koje je Tuzlanski kanton osigurao kao donaciju od Republike Srbije. Predviđeno je da se u tri dana vakciniše 350 osoba sa spiskova prioritetnih grupa a pri pristizanju novih spiskova biće dopremljene i nove doze iz Zavoda za javno zdravstvo.

U prioritetne grupe spadaju uposlenici MUP-a, Uprave policije, zaposlenici obrazovnih ustanova, uposlenici u inspekcijskim službama, vatrogasci, medijski radnici, veterinari, studenti medicine i farmacije i djeca sa poteškoćama u razvoju.

Ministar zdravstva Tuzlanskog kantona Božo Jurić, direktorica Zavoda za javno zdravstvo TK Maida Sarihodžić i epidemiologinja dr. Jasmina Brkić Džambić bili su danas u radnoj posjeti Domu zdravlja u Gračanici gdje su direktoricom Murisom Ustavdić Šadić obišli vakcinalne punktove u sportskoj dvorani.

GRAC VAKC 2Vakcinacija se, prema riječima ministra Jurića, odvija prema planu i do petka je predviđeno da budu vakcinisane sve prioritetne grupe. Direktorica Ustavdić Šadić istaknula je da se proces vakcinacije trenutno obavlja u dva kolosijeka, paralelno i vakcinama koje su stigle redovnom procedurom sa federalnog nivoa i vakcinama koje je Tuzlanski kanton osigurao kao donaciju od Republike Srbije. Predviđeno je da se u tri dana vakciniše 350 osoba sa spiskova prioritetnih grupa a pri pristizanju novih spiskova biće dopremljene i nove doze iz Zavoda za javno zdravstvo.

U prioritetne grupe spadaju uposlenici MUP-a, Uprave policije, zaposlenici obrazovnih ustanova, uposlenici u inspekcijskim službama, vatrogasci, medijski radnici, veterinari, studenti medicine i farmacije i djeca sa poteškoćama u razvoju.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna