Sastanak sa predstavnicima kompanije Xella BH d.o.o.

Ministar privrede u Vladi Tuzlanskog kantona Osman Puškar, dana 07.02.2018. godine održao je sastanak sa Generalnim direktorom privrednog društvaXella BH d.o.o. Tuzla gospodinom Emirom Kadrićem i direktorom Rudarskog instituta Tuzla d.d. gospodinom Eldarom Pirićem. Sastanak je bio sa osnovnim ciljem upoznavanja ministra Puškara sa stanjem potreba za mineralnim sirovinama privrednog društvaXella BH d.o.o. Tuzla.

IMG 20180208 115507

Tokom sastanka, direktor privrednog društvaXella BH d.o.o. Tuzla prezentirao je tekuće probleme sa kojima se susreću u svom radu, a to su prvenstveno potreba za mineralnom sirovinom kvarcni pijesak, kao i način za rješavanje istog.

Sastanak je završen sa konstatacijom ministra Puškara da će ministarstvo u okviru svojih nadležnosti i Zakonskih obaveza dati podršku, da se u narednom periodu iznađe mogućnost za rješavanje identifikovanog problema. 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna