Studentima Ekonomskog fakulteta u Tuzli predstavljeno "Javno-privatno partnerstvo Tuzlanskog kantona"

U srijedu, 21. marta 2018. godine, je na Ekonomskom fakultetu u Tuzli održano informativno predavanje za student četvrte godine studijskog odsjeka Ekonomska teorija i politika na temu "Javno-privatno partnerstvo Tuzlanskog kantona". Studentima se ovom prilikom obratila pomoćnica ministra gđa Erna Kusturica te predstavila koncept javno-privatnog partnerstva i novi regulatorni okvir koji je uspostavljen na području Tuzlanskog kantona.

ekon fakt jpp 22032018

S obzirom da je Zakon o javno-privatnom partnerstvu usvojen u decembru 2017. godine te da je trenutno u toku finaliziranje pratećih podzakonskih akata, studentima je ovom prilikom prezentovan sam proces i glavni ciljevi u izradi Zakona, razlozi za pojednostavljenje pripadajućih procedura za uspostavljanje javno-privatnog partnerstva, te način na koji će se ostvariti bolji uslovi za uspješnije ostvarivanje saradnje javnog i privatnog sektora na području našeg Kantona. Također, predstavljeni su primjeri realizovanih JPP projekata u regionu i svijetu, te potencijalni projekti koji se mogu kroz uspostavu javno-privatnog partnerstva realizovati na Tuzlanskom kantonu.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna