Sastanak sa predstavnicima Sindikata Fortune Gračanica

Ministar privrede u Vladi Tuzlanskog kantona Osman Puškar, dana 04.04.2018. godine održao je sastanak sa predstavnicima sindikata radnika privrednog društva Fortuna Gračanica, sindikata iz oblasti kože, tekstila i obuće Tuzlanskog kantona i stečajnim upravnikom privrednog društva. Sastanak je bio formalnog karaktera, sa osnovnim ciljem upoznavanja ministra Puškara sa stanjem u vezi radnika koji su stekli preduslove za penziju a za koje nisu uplaćeni minimalni doprinosi potrebni da bi ovi radnici ostvarili pravo na penziju.

sast fortuna mp

Ministar Puškar je ovom prilikom istakao da će aktivnosti Ministarstva privrede u narednom periodu biti usmjerene u pravcu razmatranja mogućnosti za pomoć pri rješavanju evidentnog problema, te da su prezentovane informacije od strane oba sindikata veoma bitne za sagledavanje trenutne situacije u navedenom privrednom društvu.

Sastanak je završen u pozitivnom tonu, obzirom da su predstavnici Sindikata iskazali zahvalnost ministru Puškaru na prijemu i spremnosti da se u narednom periodu iznađe mogućnost za rješavanje identifikovanih problema radnika.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna