Saradnja sa ekonomskim ekspertima

O organizaciji okruglog stola o parafiskalnim nametima koji opterećuju privredu razgovarao je danas ministar privrede Tuzlanskog kantona Osman Puškar i saradnici sa direktorom Međunarodnog sajma poduzetništva i obrta Grapos Expo 2018 Nedžadom Nuhanovićem, dekanesom Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli prof. dr. Erminom Smajlović i prof.dr. Izudinom Kešetovićem.

eksperti ekon sast 05042018 1Sastanak je bio prilika za dogovor o predavačima, stručnjacima koji proučavaju ekonomske pojave i procese, koji će u okviru okruglog stola, odgovoriti na konkretne upite privrednika.
Međunarodni sajam poduzetništva i obrta Grapos Expo 2018. bit će održan u periodu od 24. do 28. aprila, a naučni skup kao sastavni dio u organizaciji Ministarstva privrede TK i Ekonomskog fakulteta ove bi godine trebao rezultirati konkretnim mjerama u području parafiskalnih nameta.
Sajam u Gračanici je, prema riječima ministra Puškara, prostor za afirmaciju privrede Tuzlanskog kantona i prilika za promociju poduzetničke sredine ali prije svega mjesto koje će gorućim temama privući privrednike i na kraju rezultirati konkretnim mjerama u cilju rješavanja tih problema.
Iz toga razloga je resorno ministarstvo odlučilo da fokus ovogodišnjeg okruglog stola u okviru Međunarodnog sajma Grapos Expo 2018 usmjeri na poticanje privrednika da iznesu svoje probleme u poslovanju kada su u pitanju parafiskalni nameti.

O organizaciji okruglog stola o parafiskalnim nametima koji opterećuju privredu razgovarao je danas ministar privrede Tuzlanskog kantona Osman Puškar i saradnici sa direktorom Međunarodnog sajma poduzetništva i obrta Grapos Expo 2018 Nedžadom Nuhanovićem, dekanesom Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli prof. dr. Erminom Smajlović i prof.dr. Izudinom Kešetovićem.

eksperti ekon sast 05042018 1Sastanak je bio prilika za dogovor o predavačima, stručnjacima koji proučavaju ekonomske pojave i procese, koji će u okviru okruglog stola, odgovoriti na konkretne upite privrednika.
Međunarodni sajam poduzetništva i obrta Grapos Expo 2018. bit će održan u periodu od 24. do 28. aprila, a naučni skup kao sastavni dio u organizaciji Ministarstva privrede TK i Ekonomskog fakulteta ove bi godine trebao rezultirati konkretnim mjerama u području parafiskalnih nameta.
Sajam u Gračanici je, prema riječima ministra Puškara, prostor za afirmaciju privrede Tuzlanskog kantona i prilika za promociju poduzetničke sredine ali prije svega mjesto koje će gorućim temama privući privrednike i na kraju rezultirati konkretnim mjerama u cilju rješavanja tih problema.
Iz toga razloga je resorno ministarstvo odlučilo da fokus ovogodišnjeg okruglog stola u okviru Međunarodnog sajma Grapos Expo 2018 usmjeri na poticanje privrednika da iznesu svoje probleme u poslovanju kada su u pitanju parafiskalni nameti.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna