Posjeta predstavnika Švedske agencije za razvojnu saradnju SIDA

Ministar privrede u Vladi Tuzlanskog kantona Osman Puškar primio je danas u posjetu predstavnika Švedske agencije za razvojnu saradnju (The Swedish Agency for Development Cooperation - SIDA) gosp. Claes Lindahl i direktora Udruženja za razvoj NERDA Tuzla gosp. Enesa Drljevića. U okviru posjete Tuzlanskom kantonu, ekspert SIDA-e gosp. Claes Lindahl, provodi evaluaciju uticaja i efekata švedske razvojne pomoći u BiH u proteklih 15 godina.

SIDA Nerda MP 1Direktor Udruženja za razvoj NERDA upoznao je Ministra sa razlozima posjete predstavnika SIDA-e i dosadašnjom saradnjom NERDA-e i SIDA-e te naveo da jedan od ključnih zajedničkih projekata koji je implementiran u proteklom periodu projekat CREDO čiji je glavni cilj bio otvoriti nova ili zadržati postojeća radna mjesta, smanjiti siromaštvo, pružiti podršku rastu i razvoju MSP-a te poboljšati ekonomski status SI BiH primjenom metodologije Integrisanog ekonomskog razvoja.
Tokom sastanka, ministar Puškar upoznao je predstavnika SIDA-e sa ciljevima Vlade Tuzlanskog kantona i nastojanjima da se unaprijedi stanje na Tuzlanskom kantonu naglasivši pri tome da je Tuzlanski kanton sa svojim komparativnim prednostima koji se ogledaju u bogatstvu resursa, tradiciji kao osnovi za razvoj modernih tehnologija i novih proizvoda, kvalifikovanoj radnoj snazi, razvijenoj poduzetničkoj infrastrukturi, ali i lokaciji koja omogućava brz i jeftin pristup tržištima, odavno postao atraktivna lokacija za ulaganja.
Ovom prilikom ministar Puškar predstavio je aktivnosti Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona u proteklom periodu pri čemu je posebno istakao izradu novog Zakona o javno-privatnom partnerstvu s kojim se nastoji potaknuti dalja saradnja javnog i privatnog sektora na realizaciji razvojnih projekata koji će doprinijeti unapređenju kvalitete života stanovnika Tuzlanskog kantona. Uvažavajući značaj poduzetničke infrastrukture za dalji razvoj poduzetništva prisutne je upoznao i sa aktivnostima Ministarstva i Vlade TK na izradi Nacrta zakona o poduzetničkoj infrastrukturi na području Tuzlanskog kantona, kao i razlozima donošenja istog. Ukratko je predstavljeno i drugo izdanje Vodiča za investitore Tuzlanskog kantona koje je Ministarstvo kreiralo krajem 2017. godine s ciljem promocije najznačajnijih resursa koje posjeduje Kanton i privlačenja stranih investitora, zatim kreditna linija Vlade TK namijenjena finansiranju privrednih društava i samostalnih poduzetnika sa područja Kantona, kao i Incijativa Ministarstva za uvođenje poduzetništva u srednje škole na području TK i unapređenje saradnje sa JU Univerzitet u Tuzli. Na sastanku je istaknuta i vrlo uspješna dosadašnja saradnja Ministarstva privrede i Vlade Tuzlanskog kantona sa Udruženjem za razvoj NERDA Tuzla pri implementaciji zajedničkih projekata i aktivnosti čiji je cilj unapređenje poslovnog ambijenta na Tuzlanskom kantonu.

Ministar privrede u Vladi Tuzlanskog kantona Osman Puškar primio je danas u posjetu predstavnika Švedske agencije za razvojnu saradnju (The Swedish Agency for Development Cooperation - SIDA) gosp. Claes Lindahl i direktora Udruženja za razvoj NERDA Tuzla gosp. Enesa Drljevića. U okviru posjete Tuzlanskom kantonu, ekspert SIDA-e gosp. Claes Lindahl, provodi evaluaciju uticaja i efekata švedske razvojne pomoći u BiH u proteklih 15 godina.

SIDA Nerda MP 1Direktor Udruženja za razvoj NERDA upoznao je Ministra sa razlozima posjete predstavnika SIDA-e i dosadašnjom saradnjom NERDA-e i SIDA-e te naveo da jedan od ključnih zajedničkih projekata koji je implementiran u proteklom periodu projekat CREDO čiji je glavni cilj bio otvoriti nova ili zadržati postojeća radna mjesta, smanjiti siromaštvo, pružiti podršku rastu i razvoju MSP-a te poboljšati ekonomski status SI BiH primjenom metodologije Integrisanog ekonomskog razvoja.
Tokom sastanka, ministar Puškar upoznao je predstavnika SIDA-e sa ciljevima Vlade Tuzlanskog kantona i nastojanjima da se unaprijedi stanje na Tuzlanskom kantonu naglasivši pri tome da je Tuzlanski kanton sa svojim komparativnim prednostima koji se ogledaju u bogatstvu resursa, tradiciji kao osnovi za razvoj modernih tehnologija i novih proizvoda, kvalifikovanoj radnoj snazi, razvijenoj poduzetničkoj infrastrukturi, ali i lokaciji koja omogućava brz i jeftin pristup tržištima, odavno postao atraktivna lokacija za ulaganja.
Ovom prilikom ministar Puškar predstavio je aktivnosti Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona u proteklom periodu pri čemu je posebno istakao izradu novog Zakona o javno-privatnom partnerstvu s kojim se nastoji potaknuti dalja saradnja javnog i privatnog sektora na realizaciji razvojnih projekata koji će doprinijeti unapređenju kvalitete života stanovnika Tuzlanskog kantona. Uvažavajući značaj poduzetničke infrastrukture za dalji razvoj poduzetništva prisutne je upoznao i sa aktivnostima Ministarstva i Vlade TK na izradi Nacrta zakona o poduzetničkoj infrastrukturi na području Tuzlanskog kantona, kao i razlozima donošenja istog. Ukratko je predstavljeno i drugo izdanje Vodiča za investitore Tuzlanskog kantona koje je Ministarstvo kreiralo krajem 2017. godine s ciljem promocije najznačajnijih resursa koje posjeduje Kanton i privlačenja stranih investitora, zatim kreditna linija Vlade TK namijenjena finansiranju privrednih društava i samostalnih poduzetnika sa područja Kantona, kao i Incijativa Ministarstva za uvođenje poduzetništva u srednje škole na području TK i unapređenje saradnje sa JU Univerzitet u Tuzli. Na sastanku je istaknuta i vrlo uspješna dosadašnja saradnja Ministarstva privrede i Vlade Tuzlanskog kantona sa Udruženjem za razvoj NERDA Tuzla pri implementaciji zajedničkih projekata i aktivnosti čiji je cilj unapređenje poslovnog ambijenta na Tuzlanskom kantonu.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna