Ministarstvo privrede na gračaničkom sajmu

Na prostoru poslovne zone „Fering" u Gračanici juče je otvoren 9. Međunarodni sajam poduzetništva i obrta "Grapos – EXPO 2018" na kojem će svoje proizvode i usluge prezentirati 322 izlagača iz 6 zemalja na 121 štandu. Sajam omogućava povezivanje privrednih subjekata, uspostavu novih poslovnih saradnji, razmjenu novih tehnologija i know how- a, kao i promociju privrednih potencijala i investicione atraktivnosti Tuzlanskog kantona.

grapos 1Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona je kao suorganizator Sajma na prostoru svog štanda prvog dana organizovalo prezentaciju na temu „Aktivnosti Saradničke mreže za postinvesticionu podršku investitorima i saradnja institucija u podršci kompanijama". Prezentacija je održana u saradnji sa Agencijom za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA) sa početkom u 12,15 sati pri čemu je gđa Dika Mustafić, voditeljica Odjela za potporu ulagačima predstavila aktivnosti FIPA-e na promociji i unapređenju direktnih stranih investicija u BiH i podršci direktnim investicijama/investitorima kroz razvijeni program postinvesticione podrške - Aftercare program u koje je direktno uključeno i Ministarstvo privrede TK.
Pored razumijevanja investitora i njihovih potreba te izgradnje dugoročnog odnosa s investitorima i rješavanje potreba investitora, jedan od ciljeva Aftercare programa jeste i pružanje pomoći pri uvezivanju s lokalnim preduzećima, institucijama, akademskom, stručnom i ostalom zajednicom kao i uvezivanje i koordinacija institucija/predstavnika organa vlasti. S tim u vezi, predstavnici Ministarstva privrede TK i FIPA-e zajedno sa predstavnikom Općine Gračanica upriličili su posjete kompanijama sa područja općine Gračanica i to RPC Superfos d.o.o. Gračanica, Velfarm d.o.o. Gračanica i Tring d.o.o. Gračanica. Tom prilikom, identifikovani su osnovni problemi s kojima se susreću navedene kompanije u svom radu i poslovnom okruženju uopšte, ali i uspješne priče sa ovog područja. Na osnovu prikupljenih informacija Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA) priprema analize i godišnji Izvještaj o provedenom Aftercare programu u okviru kojeg se daju preporuke za poboljšanje poslovnog okruženja u Bosni i Hercegovini.
Kao i prethodnih godina, Ministarstvo je animiralo privredne subjekte i organizacije sa područja TK da se prijave za besplatno korištenje štanda Ministarstva na Sajmu. Ove godine svoj rad i aktivnosti iz okvira svoje djelatnosti na Sajmu će predstaviti Institut za zavarivanje d.o.o. Tuzla, UHO Lotosice Tuzla, Rudar d.o.o. Tuzla i Rudnik magnezita Kladanj, UG „Projekt ABC" Tuzla, Servis centar SOCI Tuzla i UG „Agora" Tuzla. Međunarodni sajam poduzetništva i obrta "Grapos – EXPO 2018" je otvoren do 28. aprila, a na ovogodišnjem sajmu organizatori očekuju posjetu više od 25 hiljada posjetilaca.

Na prostoru poslovne zone „Fering" u Gračanici juče je otvoren 9. Međunarodni sajam poduzetništva i obrta "Grapos – EXPO 2018" na kojem će svoje proizvode i usluge prezentirati 322 izlagača iz 6 zemalja na 121 štandu. Sajam omogućava povezivanje privrednih subjekata, uspostavu novih poslovnih saradnji, razmjenu novih tehnologija i know how- a, kao i promociju privrednih potencijala i investicione atraktivnosti Tuzlanskog kantona.

grapos 1Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona je kao suorganizator Sajma na prostoru svog štanda prvog dana organizovalo prezentaciju na temu „Aktivnosti Saradničke mreže za postinvesticionu podršku investitorima i saradnja institucija u podršci kompanijama". Prezentacija je održana u saradnji sa Agencijom za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA) sa početkom u 12,15 sati pri čemu je gđa Dika Mustafić, voditeljica Odjela za potporu ulagačima predstavila aktivnosti FIPA-e na promociji i unapređenju direktnih stranih investicija u BiH i podršci direktnim investicijama/investitorima kroz razvijeni program postinvesticione podrške - Aftercare program u koje je direktno uključeno i Ministarstvo privrede TK.
Pored razumijevanja investitora i njihovih potreba te izgradnje dugoročnog odnosa s investitorima i rješavanje potreba investitora, jedan od ciljeva Aftercare programa jeste i pružanje pomoći pri uvezivanju s lokalnim preduzećima, institucijama, akademskom, stručnom i ostalom zajednicom kao i uvezivanje i koordinacija institucija/predstavnika organa vlasti. S tim u vezi, predstavnici Ministarstva privrede TK i FIPA-e zajedno sa predstavnikom Općine Gračanica upriličili su posjete kompanijama sa područja općine Gračanica i to RPC Superfos d.o.o. Gračanica, Velfarm d.o.o. Gračanica i Tring d.o.o. Gračanica. Tom prilikom, identifikovani su osnovni problemi s kojima se susreću navedene kompanije u svom radu i poslovnom okruženju uopšte, ali i uspješne priče sa ovog područja. Na osnovu prikupljenih informacija Agencija za unapređenje stranih investicija u BiH (FIPA) priprema analize i godišnji Izvještaj o provedenom Aftercare programu u okviru kojeg se daju preporuke za poboljšanje poslovnog okruženja u Bosni i Hercegovini.
Kao i prethodnih godina, Ministarstvo je animiralo privredne subjekte i organizacije sa područja TK da se prijave za besplatno korištenje štanda Ministarstva na Sajmu. Ove godine svoj rad i aktivnosti iz okvira svoje djelatnosti na Sajmu će predstaviti Institut za zavarivanje d.o.o. Tuzla, UHO Lotosice Tuzla, Rudar d.o.o. Tuzla i Rudnik magnezita Kladanj, UG „Projekt ABC" Tuzla, Servis centar SOCI Tuzla i UG „Agora" Tuzla. Međunarodni sajam poduzetništva i obrta "Grapos – EXPO 2018" je otvoren do 28. aprila, a na ovogodišnjem sajmu organizatori očekuju posjetu više od 25 hiljada posjetilaca.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna