Objavljen Javni poziv Federalnog ministarstva kulture i sporta

Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona obevještava sve zainteresirane subjekte da je Federalno ministarstvo kulture i sporta objavilo Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu za transfere:

 

  • Transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa
  • Transfer za kulturu od značaja za Federaciju BiH
  • Transfer za udruženja građana i organizacija u oblasti kulture
  • Transfer za sport od značaja za Federaciju
  • Transfer za mlade
  • Transfer za institucije nauke i kulture od značaja za Bosnu i Hercegovinu


Tekst Javnog poziva za svaki od transfera, sa prijavnim obrascem može se preuzeti na web portalu Federalnog ministarstva kulture i sporta: www.fmks.gov.ba./javni-pozivi-i-konkursi ili preuzeti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i sporta.

Rok za dostavljanje prijava je 11. 05. 2018. godine.

Prijave je potrebno dostaviti na adresu:


Federalno ministarstvo kulture i sporta - Federalno ministarstvo kulture i športa
Obala Maka Dizdara 2
71 000 Sarajevo


Više informacija može se pronaći na web stranici Federalnog ministarstva kulture i sporta: www.fmks.gov.ba.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna