Konsultativne sesije za pripremu trogodišnjih i godišnjih planova potencijalnih projekata javno – privatnog partnerstva

Uvažavajući činjenicu da je model javno-privatnog partnerstva novina u teoriji i praksi javnog sektora u Bosni i Hercegovini, Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona u saradnji sa USAID SGIP projektom, organizuje dvije konsultativne sesije o pripremi godišnjih i trogodišnjih planova potencijalnih projekata javno-privatnog partnerstva. Konsultativne sesije će biti održane u:

-Tuzli u četvrtak, 03. maja 2018. godine u plavoj sali Bosanskog kulturnog centra, sa početkom u 11 sati i
-Gračanici u petak, 04. maja 2018. godine u multimedijalnoj sali Općine Gračanica, sa početkom u 10:30 sati.

USAIDKonsultativnim sesijama će prisustvovati predstavnici svih javnih tijela (organi uprave, upravne organizacije, javna preduzeća, javne ustanove) sa područja Tuzlanskog kantona.

S tim u vezi, pozivamo Vas da prisustvujete navedenim sesijama, da medijski propratite navedene događaje i o tome informišete javnost.

Podsjećamo, Vlada Tuzlanskog kantona je u 2017. godini, uz podršku USAID Projekta jačanja institucija vlasti i procesa u Bosni i Hercegovini (SGIP), finalizirala novi zakonski okvir za javno-privatno partnerstvo (JPP), kojeg čine Zakon o javno-privatnom partnerstvu, Uredba o identifikaciji, pripremi, ugovaranju i praćenju projekata javno-privatnog partnerstva i Pravilnik o uspostavljanju i vođenju Registra ugovora o javno-privatnom partnerstvu.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna