Održana obuka za predstavnike institucija sa ciljem pripreme za sajmove

Privredna komora FBiH u saradnji sa GIZ EU ProLocal programom u srijedu 9.maja 2018. godine u Sarajevu održala je obuku za predstavnike institucija na temu „Kako uspješno pripremiti i izlagati na sajmovima" pod nazivom „Ready for Fair". Obuka je organizovana u okviru podrške pružaocima usluga u oblasti internacionalizacije poslovanja.

20180509 140901 1Pored predstavnika Vanjskotrgovinske komore BiH, Kantonalne privredne komore Tuzla, Razvojne agencije ZEDA iz Zenice obuci za trenere prisustvovala je i predstavnica Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona.

Predavač na obuci gđa. Spomenka Kolar-Zovko iz Njemačke, vlasnica Akademie „Escolar" angažovana je od strane EU ProLocal programa, predstavlja najuspješnijeg trenera za štand timove na svijetu sa skoro 2000 učesnika na godišnjem nivou i dugogodišnjeg Key Account menadžera čiji je fokus edukacija i konsalting podrška za preduzeća koja žele globalno poboljšati svoj brend. Učesnici obuke su kroz prezentaciju, razmjenu iskustava i praktične radionice stekli znanja potrebna za uspješnu pripremu i organizaciju sajamskog nastupa te će im nakon obuke biti uručen certifikat trenera iz predmetne oblasti.

Pored jednodnevne obuke za institucije planirano je održavanje obuke na istu temu za privrednike i to dan kasnije, 10.maja 2018. godine u prostorijama Privredne komore FBiH u Sarajevu za preduzeća iz sektora metala, drvoprerađivača i agrobiznisa.
Program EU ProLocal je zajednički program EU i Vlade Njemačke vrijedan 13 miliona eura čiju implementaciju provodi GIZ, a za cilj ima da doprinese dinamici ekonomskog i društvenog razvoja BiH jačanjem konkurentnosti malih i srednjih preduzeća te se i ove obuke realizuju u okviru navedenog programa.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna