Predstavljen projekat EU4Business – Prilika i za razvoj privatnog sektora Tuzlanskog kantona

U prostorijama Delegacije Evropske unije je u Sarajevu u četvrtak, 07. juna 2018. godine predstavljen projekat koji podržava razvoj privatnog sektora u Bosni i Hercegovini. Predstavljanju projekta je prisustvovala i delegacija Tuzlanskog kantona, predvođena ministrom privrede gdin-om Osmanom Puškarom.

eu4bussssiness slike 1Direktni korisnici finansijske podrške biće domaće kompanije, farmeri, preduzetnici i brzo-rastuće firme. Također, projekat doprinosi reformskim procesima u BiH te stvaranju boljeg poslovnog okruženja. U periodu od aprila 2018. do marta 2022. godine, Evropska unija (15 miliona eura) i Savezna Republika Njemačka (1.1 milion eura) zajednički sufinansiraju ovaj projekat, a provode ga GIZ, UNDP i ILO u saradnji sa domaćim institucijama.

Ambasador Lars-Gunnar Wigemark, šef Delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik EU u BiH, istakao je da je ovaj projekat dio širih napora koje EU i partneri pokušavaju uraditi u BiH te da će podrška biti usmjerena firmama koje su izvozno orijentisane, IT sektoru, metalskom i drvoprerađivačkom sektoru, turizmu, te ruralnom razvoju i poljoprivredno-prehrambenom sektoru. Za podršku domaćim firmama obezbijeđeno je 10 miliona eura, za implementaciju 100 projekata, a korist od projekta bi trebalo imati 500 poduzetnika, farmera i firmi.

Predstavnici Tuzlanskog kantona su ovom prilikom obavili razgovor sa ambasadorom Wigemarkom, te predstavili aktivnosti koje se realizuju na području Tuzlanskog kantona u cilju unaprijeđenja poslovnog ambijenta, povećanju broja radnih mjesta i poticanju saradnje javnog i privatnog sektora kroz zajedničke aktivnosti i projekte. Dogovorene su aktivnosti na animiranju privatnog sektora i jedinica lokalne samuoprave za učešće u projektu EU4Business, te je tom prilikom upućen i poziv ambasadoru Wigemarku da posjeti Tuzlanski kanton i upozna se sa svim potencijalima i prilikama koje mogu doprinijeti cjelokupnom razvoju našeg Kantona.

U prostorijama Delegacije Evropske unije je u Sarajevu u četvrtak, 07. juna 2018. godine predstavljen projekat koji podržava razvoj privatnog sektora u Bosni i Hercegovini. Predstavljanju projekta je prisustvovala i delegacija Tuzlanskog kantona, predvođena ministrom privrede gdin-om Osmanom Puškarom.

eu4bussssiness slike 1Direktni korisnici finansijske podrške biće domaće kompanije, farmeri, preduzetnici i brzo-rastuće firme. Također, projekat doprinosi reformskim procesima u BiH te stvaranju boljeg poslovnog okruženja. U periodu od aprila 2018. do marta 2022. godine, Evropska unija (15 miliona eura) i Savezna Republika Njemačka (1.1 milion eura) zajednički sufinansiraju ovaj projekat, a provode ga GIZ, UNDP i ILO u saradnji sa domaćim institucijama.

Ambasador Lars-Gunnar Wigemark, šef Delegacije Evropske unije i specijalni predstavnik EU u BiH, istakao je da je ovaj projekat dio širih napora koje EU i partneri pokušavaju uraditi u BiH te da će podrška biti usmjerena firmama koje su izvozno orijentisane, IT sektoru, metalskom i drvoprerađivačkom sektoru, turizmu, te ruralnom razvoju i poljoprivredno-prehrambenom sektoru. Za podršku domaćim firmama obezbijeđeno je 10 miliona eura, za implementaciju 100 projekata, a korist od projekta bi trebalo imati 500 poduzetnika, farmera i firmi.

Predstavnici Tuzlanskog kantona su ovom prilikom obavili razgovor sa ambasadorom Wigemarkom, te predstavili aktivnosti koje se realizuju na području Tuzlanskog kantona u cilju unaprijeđenja poslovnog ambijenta, povećanju broja radnih mjesta i poticanju saradnje javnog i privatnog sektora kroz zajedničke aktivnosti i projekte. Dogovorene su aktivnosti na animiranju privatnog sektora i jedinica lokalne samuoprave za učešće u projektu EU4Business, te je tom prilikom upućen i poziv ambasadoru Wigemarku da posjeti Tuzlanski kanton i upozna se sa svim potencijalima i prilikama koje mogu doprinijeti cjelokupnom razvoju našeg Kantona.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna