Sastanak Mreže kantonalnih praktičara planiranja i upravljanja razvojem


U Goraždu se od 20 – 22. juna održava šesti sastanak Mreže kantonalnih praktičara planiranja i upravljanja razvojem u kantonima Federacije Bosne i Hercegovine. Cilj sastanka je da koordinatori kantonalnih odbora za razvoj, kao i drugi ključni akteri sa kantonalnog, federalnog i drugih nivoa vlasti razmijene iskustva o procesima provedbe strategija, analiziraju iskustva drugih i definišu potrebnu podršku budućim procesima provedbe strategija.

Gorazde 21 juniPosebna pažnja će biti posvećena izgradnji sistema upravljanja razvojem u FBiH, kao i ciljevima održivog razvoja i njihovom integriranju u naše buduće strategije. Domaćin skupa je Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a suorganizatori skupa su Federalni zavod za programiranje razvoja i Projekat integriranog lokalnog razvoja. Predstavnici Tuzlanskog kantona na ovom skupu su Senad Ovčina, koordinator kantonalnog odbora za razvoj i Suad Mehinović, stručni savjetnik za planiranje i upravljanje razvojem.

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna