Školski čas u Osnovnoj školi Kalesija i posjeta učenika preduzeću TGS „Hamidović“ d.o.o. Kalesija

Promocija poduzetništva i obrtništva u obrazovnim institucijama na području Tuzlanskog kantona koju organizuje Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona u saradnji sa partnerima nastavljena je održavanjem školskog časa u Osnovnoj školi u Kalesijii i organizovanom posjetom preduzeću „Hamidović" sa sjedištem u Babajićima u Opštini Kalesija.

 

news 201904251033018652Školski čas na temu „Promocija obrtničkih zanimanja" održan je u srijedu, 24.04.2019. godine u JU OŠ u Kalesiji kojem su prisustvovale predstavnice Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona, a koje su osnovcima govorile o obrtničkim zanimanjima, pojmu poduzetništva te o stipendijama za deficitarna zanimanja sa federalnog i kantonalnog nivoa vlasti i mogućnostima dobijanja stipendije ukoliko se odluče za neko od zanimanja poput stolara, keramičara, zavarivača. Času je prisustvovao i vlasnik firme Hamidović gosp. Rasim Hamidović koji je ujedno i član Upravnog odbora Obrtničke komore TK-a koji je učenicima osmog razreda govorio je o obrtničkim zanimanjima i o pokretanju vlastitog biznisa.

Nakon održanog školskog časa, predstavnice Ministarstva privrede zajedno sa učenicama završnog razreda ekonomske struke JU Mješovite srednje škole Kalesija posjetili su preduzeće „Hamidović" d.o.o. u Babajićima u Opštini Kalesija. Oko 15-tak učenica sa predmetnim profesoricama ove škole imalo je mogućnost upoznati se sa istorijom firme koja se bavi rezanjem drvene građe i proizvodnjom proizvoda od drveta. Pored toga, vlasnik firme učenice je upoznao sa procesima proizvodnje proizvoda od drveta te potrebnim znanjima i vještinama za rad u ovoj kompaniji i omogućio im posjetu proizvodnom pogonu i prodajno-izložbenom objektu.

 

 

Promocija poduzetništva i obrtništva u obrazovnim institucijama na području Tuzlanskog kantona koju organizuje Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona u saradnji sa partnerima nastavljena je održavanjem školskog časa u Osnovnoj školi u Kalesijii i organizovanom posjetom preduzeću „Hamidović" sa sjedištem u Babajićima u Opštini Kalesija.

 

news 201904251033018652Školski čas na temu „Promocija obrtničkih zanimanja" održan je u srijedu, 24.04.2019. godine u JU OŠ u Kalesiji kojem su prisustvovale predstavnice Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona, a koje su osnovcima govorile o obrtničkim zanimanjima, pojmu poduzetništva te o stipendijama za deficitarna zanimanja sa federalnog i kantonalnog nivoa vlasti i mogućnostima dobijanja stipendije ukoliko se odluče za neko od zanimanja poput stolara, keramičara, zavarivača. Času je prisustvovao i vlasnik firme Hamidović gosp. Rasim Hamidović koji je ujedno i član Upravnog odbora Obrtničke komore TK-a koji je učenicima osmog razreda govorio je o obrtničkim zanimanjima i o pokretanju vlastitog biznisa.

Nakon održanog školskog časa, predstavnice Ministarstva privrede zajedno sa učenicama završnog razreda ekonomske struke JU Mješovite srednje škole Kalesija posjetili su preduzeće „Hamidović" d.o.o. u Babajićima u Opštini Kalesija. Oko 15-tak učenica sa predmetnim profesoricama ove škole imalo je mogućnost upoznati se sa istorijom firme koja se bavi rezanjem drvene građe i proizvodnjom proizvoda od drveta. Pored toga, vlasnik firme učenice je upoznao sa procesima proizvodnje proizvoda od drveta te potrebnim znanjima i vještinama za rad u ovoj kompaniji i omogućio im posjetu proizvodnom pogonu i prodajno-izložbenom objektu.

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna