Prekogranična saradnja

Svečanosti otvaranja obnovljene i energetski efikasne takozvane „pametne škole", Osnovne škole Sibinjskih žrtava u Sibinju, u Brodsko – posavskoj županiji prisustvovala je i delegacija Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona.

vrpca Mirkovic i PuskarEnergetska obnova škole realizovana je u okviru 1,6 miliona eura vrijednog prekograničnog projekta „Inovativnim umom do pametnih škola". Projekat "Pametne škole" investirao je u energetsku obnovu 7 osnovnih i srednjih škola u projektnom području (Brodsko-posavska županija i Tuzlanski kanton). Projekt se finansira iz INTERREG IPA CBC programa prekogranične suradnje Hrvatska –BiH – Crna Gora 2014-2020. a provodi ga vodeći partner Centar za razvoj i podršku (CRP) iz Tuzle. U projekat su uključeni i Tuzlanski kanton, Brodsko –posavska županija, Zelena akcija i Brodsko ekološko društvo-BED.
Ukupna vrijednost obnovljene škole u Sibinju je 575 hiljada eura što je obuhvatilo novu izolaciju vanjskih zidova zgrade, postavljanje kamene vune i nove fasade, novu stolariju, nove termo ventile kao i kompletnu krovnu konstrukciju i krov. Obnovljenu školu službeno je otvorio Damir Mirković, zamjenik župana Brodsko – posavske županije zajedno sa ministrom privrede Tuzlanskog kantona Osmanom Puškarom.
Prema riječima ministra Puškara, pored vrijednosti investicija treba istaknuti i vrijednost znanja koje ostaje te izvanrednu međudržavnu saradnju i mnoge nove kontakte i buduće saradnje koje su ovim projektom započele.
Projektom je predviđena rekonstrukcija i obnova ukupno 6 školskih objekata na području TK. Do sada su završene rekonstrukcije i epitet „pametne škole" su, osim škole u Gornjoj Tuzli, dobile JU Osnovna škola Sapna, Mješovita srednja škola „Musa Ćazim Ćatić" u Kladnju, JU OŠ „Ivan Goran Kovačić" Gradačac, OŠ „Grivice", PŠ „Omazići" u Banovićima.

 

 

Svečanosti otvaranja obnovljene i energetski efikasne takozvane „pametne škole", Osnovne škole Sibinjskih žrtava u Sibinju, u Brodsko – posavskoj županiji prisustvovala je i delegacija Ministarstva privrede Tuzlanskog kantona.

vrpca Mirkovic i PuskarEnergetska obnova škole realizovana je u okviru 1,6 miliona eura vrijednog prekograničnog projekta „Inovativnim umom do pametnih škola". Projekat "Pametne škole" investirao je u energetsku obnovu 7 osnovnih i srednjih škola u projektnom području (Brodsko-posavska županija i Tuzlanski kanton). Projekt se finansira iz INTERREG IPA CBC programa prekogranične suradnje Hrvatska –BiH – Crna Gora 2014-2020. a provodi ga vodeći partner Centar za razvoj i podršku (CRP) iz Tuzle. U projekat su uključeni i Tuzlanski kanton, Brodsko –posavska županija, Zelena akcija i Brodsko ekološko društvo-BED.
Ukupna vrijednost obnovljene škole u Sibinju je 575 hiljada eura što je obuhvatilo novu izolaciju vanjskih zidova zgrade, postavljanje kamene vune i nove fasade, novu stolariju, nove termo ventile kao i kompletnu krovnu konstrukciju i krov. Obnovljenu školu službeno je otvorio Damir Mirković, zamjenik župana Brodsko – posavske županije zajedno sa ministrom privrede Tuzlanskog kantona Osmanom Puškarom.
Prema riječima ministra Puškara, pored vrijednosti investicija treba istaknuti i vrijednost znanja koje ostaje te izvanrednu međudržavnu saradnju i mnoge nove kontakte i buduće saradnje koje su ovim projektom započele.
Projektom je predviđena rekonstrukcija i obnova ukupno 6 školskih objekata na području TK. Do sada su završene rekonstrukcije i epitet „pametne škole" su, osim škole u Gornjoj Tuzli, dobile JU Osnovna škola Sapna, Mješovita srednja škola „Musa Ćazim Ćatić" u Kladnju, JU OŠ „Ivan Goran Kovačić" Gradačac, OŠ „Grivice", PŠ „Omazići" u Banovićima.

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna