Subvencije javnim i privatnim preduzećima/poduzetnicima za uvezivanje radnog staža

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije objavilo je dva javna poziva za prikupljanje zahtjeva za odabir korisnika subvencioniranih sredstava za uvezivanje radnog staža.

 

U pitanju su:

1. Javni poziv za kandidovanje programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Subvencije javnim preduzećima-za uvezivanje radnog staža" i

 

2. Javni poziv za kandidovanje programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima-za uvezivanje radnog staža"

 

Pravo učešća po Javnom pozivu za Subvencije javnim preduzećima za uvezivanje radnog staža imaju javna preduzeća (preduzeća u kojem Federacija Bosne i Hercegovine ima udio u vlasništvu u iznosu od najmanje 50% plus jedna dionica) sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine i preduzeća u poteškoćama ili u stečaju, čija je osnovna djelatnost vezana za sljedeće sektore industrijske proizvodnje:

− Metalna, elektro i automobilska industrija,

− Industrija građevinskog materijala,

− Drvna, papirna i grafička industrija,

− Proizvodnja tekstila, kože i obuće,

− Hemijska industrija i industrija gume i plastike,

− Namjenska industrija,

te da zapošljavaju najmanje 50 zaposlenika, osim za preduzeća koja su u stečaju.

Potrebna dokumentacija za javni poziv za javna preduzeća se nalazi u prilogu ove obavijesti pod oznakom FMERI01, a takođe je dostupna i na linku:

 

 https://fmeri.gov.ba/javni-pozivi/subvencije/subvencije-2019-javna-preduzeća/ 

 

Pravo učešća po Javnom pozivu za Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima za uvezivanje radnog staža imaju sva privatna preduzeća, odnosno pravna lica koja su u sudski registar upisana kao privredno društvo u kojem privatna lica imaju udio u vlasništvu u iznosu, najmanje, 50% plus jedna dionica, kao i privatna preduzeća u poteškoćama ili stečaju sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine, čija je osnovna djelatnost vezana za sljedeće sektore industrijske proizvodnje:

 

− Metalna, elektro i automobilska industrija,

− Industrija građevinskog materijala,

− Drvna, papirna i grafička industrija,

− Proizvodnja tekstila, kože i obuće,

− Hemijska industrija i industrija gume i plastike.

Potrebna dokumentacija za javni poziv za privatna preduzeća i poduzetnike se nalazi u prilogu ove obavijesti pod oznakom FMERI02, a takođe je dostupna i na linku:

 

 https://fmeri.gov.ba/javni-pozivi/subvencije/subvencije-2019-privatna-preduzeća/ 

 

 

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije objavilo je dva javna poziva za prikupljanje zahtjeva za odabir korisnika subvencioniranih sredstava za uvezivanje radnog staža.

 

U pitanju su:

1. Javni poziv za kandidovanje programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Subvencije javnim preduzećima-za uvezivanje radnog staža" i

 

2. Javni poziv za kandidovanje programa utroška sredstava utvrđenih u razdjelu 17. Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije „Tekući transferi i drugi tekući rashodi – Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima-za uvezivanje radnog staža"

 

Pravo učešća po Javnom pozivu za Subvencije javnim preduzećima za uvezivanje radnog staža imaju javna preduzeća (preduzeća u kojem Federacija Bosne i Hercegovine ima udio u vlasništvu u iznosu od najmanje 50% plus jedna dionica) sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine i preduzeća u poteškoćama ili u stečaju, čija je osnovna djelatnost vezana za sljedeće sektore industrijske proizvodnje:

− Metalna, elektro i automobilska industrija,

− Industrija građevinskog materijala,

− Drvna, papirna i grafička industrija,

− Proizvodnja tekstila, kože i obuće,

− Hemijska industrija i industrija gume i plastike,

− Namjenska industrija,

te da zapošljavaju najmanje 50 zaposlenika, osim za preduzeća koja su u stečaju.

Potrebna dokumentacija za javni poziv za javna preduzeća se nalazi u prilogu ove obavijesti pod oznakom FMERI01, a takođe je dostupna i na linku:

 

 https://fmeri.gov.ba/javni-pozivi/subvencije/subvencije-2019-javna-preduzeća/ 

 

Pravo učešća po Javnom pozivu za Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima za uvezivanje radnog staža imaju sva privatna preduzeća, odnosno pravna lica koja su u sudski registar upisana kao privredno društvo u kojem privatna lica imaju udio u vlasništvu u iznosu, najmanje, 50% plus jedna dionica, kao i privatna preduzeća u poteškoćama ili stečaju sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine, čija je osnovna djelatnost vezana za sljedeće sektore industrijske proizvodnje:

 

− Metalna, elektro i automobilska industrija,

− Industrija građevinskog materijala,

− Drvna, papirna i grafička industrija,

− Proizvodnja tekstila, kože i obuće,

− Hemijska industrija i industrija gume i plastike.

Potrebna dokumentacija za javni poziv za privatna preduzeća i poduzetnike se nalazi u prilogu ove obavijesti pod oznakom FMERI02, a takođe je dostupna i na linku:

 

 https://fmeri.gov.ba/javni-pozivi/subvencije/subvencije-2019-privatna-preduzeća/ 

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna