Predstavljen Nacrt Strateške platforme Strategije razvoja Tuzlanskog kantona

Na jučer održanoj 11. sjednici Kantonalnog odbora za razvoj (KOR) predstavljen je Nacrt Strateške platforme Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021-2027. godina. Strateška platforma je najvažniji dio i predstavlja temelj strateškog dokumenta.

11- SJEDNICA KOR-a 02 11 2020U okviru ove faze izrade Strategije razvoja, za Tuzlanski kanton su definisana tri relevantna strateška cilja koji obezbjeđuju sinergijske efekte između ekonomskog, društvenog i infrastrukturnog razvoja, uz puno uvažavanje interesa lokalne uprave. Vizija razvoja Tuzlanskog kanona za period 2021-2027. godina se oslanja na viziju razvoja definisanu u prethodnom planskom razdoblju, kao „Tuzlanski kanton - otvorena, ekonomski atraktivna i društveno dinamična evropska regija, koja na prepoznatljiv način osigurava spoj industrijske tradicije, održivog razvoja i kvalitete života, poštovanja ljudskih prava i rodne ravnopravnosti stanovništva koje u njemu boravi, radi i investira."
Po okončanoj diskusiji, članovi KOR-a su usvojili Nacrt Strateške platforme Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021-2027. godina, nakon čega se Nacrt stavlja u javnu raspravu, odnosno započinje proces javnih konsultacija. Na ovaj način dokument će biti dostupan svima zainteresovanim, koji žele da daju svoj doprinos u procesu izrade Strategije razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021-2027. godina.
Takođe, na ovom sastanku se govorilo i o Uredbi o trogodišnjem i godišnjem planiranju rada, monitoringu i izvještavanju u FBiH, koja će se od 01.01.2021. godine početi primjenjivati te o značaju i njenoj direktnoj povezanosti sa Strategijom razvoja Tuzlanskog kantona za period 2021-2027. godina.
Podršku Vladi Tuzlanskog kantona u razvojnim procesima pruža Projekat integriranog lokalnog razvoja (ILDP), zajednički projekat Vlade Švicarske i UNDP-a, koji ima za cilj osnažiti lokalni razvoj kroz uvođenje sistemskog pristupa razvojnom planiranju, implementaciji, praćenju i evaluaciji realizacije razvojnih planova, te harmonizaciji sistema planiranja na lokalnom nivou sa onima na višim nivoima vlasti.
Podsjećamo, KOR je savjetodavno koordinaciono tijelo u procesu izrade i implementacije Strategije razvoja Tuzlanskog kanton, a jučerašnja sjednica je, zbog epidemiološke situacije uzrokovane koronavirusom, održana putem online platforme.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15