Održan 3. sastanak projektnog tima u okviru projekta Pametne škole 2

„Inovativnim umom do ICT pametnih škola" ili skraćeno „Pametne škole 2″ naziv je 3,6 miliona KM vrijednog prekograničnog projekta, koji implementiraju Centar za razvoj i podršku Tuzla, Brodsko-posavska županija iz Hrvatske i Vlada Tuzlanskog kantona u okviru INTERREG IPA CBC programa prekogranične saradnje Hrvatska –Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020.

MNGMNT MTNG 14102021S tim u vezi je, u prostorijama Centra za razvoj i podršku, održan treći po redu sastanak projektnog tima. Sastanku su prisustvovali predstavnici svih partnera projekta "Pametne škole 2", te je tom prilikom analiziran plan aktivnosti za tekući i naredni projektni period. Također, finalizirani su dogovori za ključne projektne aktivnosti koje će se provoditi u toku 2021. i početkom 2022. godine.

U okviru projekta u šest škola u Tuzlanskom kantonu već su instalirane peći na pelet. Do kraja projekta peći na pelet biti će instalirane u još 12 škola u Tuzlanskom kantonu. Istovremeno, u toku je priprema za nabavku solarnih fotonaponskih sistema koji će biti instalirani u 15 škola na području Brodsko posavske Županije.

Projekat „Pametne škole 2″, pored energetske obnove školskih objekata, obuhvata i komponente vezane za edukaciju učenika onovnih i srednjih škola. Predviđena je izrada e-platforme putem koje će se realizirati edukativni sadržaji u cilju učenja o energetskoj efikasnosti u školama. Također, u okviru projekta održat će se i prekogranično takmičenje osnovnih i srednjih škola u projektnom području u uštedi energije, pri čemu će svaka od dvije škole pobjednice (jedna u BPŽ i jedna u TK) kao nagradu dobiti instaliranje centraliziranog sistema upravljanja energijom (CEMS) te organizaciju seminara za obuku energetskih menadžera za ključne uposlenike škola koje će biti energetski obnovljene. Više detalja o takmičenju možete pogledati ovdje.

Jedan od ključnih izazova u implementaciji ovog prekograničnog projekta jeste i implementacija projektnih aktivnosti u skladu sa novim pravilima i principa rada uvjetovanim pandemijom Covid-19, te su shodno tome planirane prilagodbe projekta trenutnim uslovima rada.


Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15