Članci

Redni

broj

Naziv poticaja i kratak opis poticaja

Institucija koja dodjeljuje poticaj

Kontakt podaci

Institucija koja sprovodi proceduru

1.

Podrška Udruženju za razvoj "NERDA" Tuzla

Podrška za rad i aktivnosti koje sprovodi Udruženje za razvoj „NERDA“ Tuzla, kroz implementiranje projekata koji su usmjereni ka ekonomskom jačanju Tuzlanskog kantona          (planirana sredstva u Budžetu za 2017. godinu iznose 30.000,00 KM)

Vlada Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-302

Adresa:Rudarska 65

75 000 Tuzla

2.

Projekat dodjele stipendija braniteljima i članovima njihovih porodica Tuzlanskog kantona

Link za studente

Link za učenike

Ministarstvo za boračka pitanja

Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-401 035/369-405

E-mail adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 65

75 000 Tuzla

Web:www.vladatk.kim.ba

Ministarstvo za boračka pitanja

Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-401 035/369-405

E-mail adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 65

75 000 Tuzla

Web:www.vladatk.kim.ba

3.

Sredstva za obavljanje volonterskog staža/stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa branitelja i članova njihovih porodica za 2017. godinu

Link za volontere

Link za poslodavce

Ministarstvo za boračka pitanja

Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-401 035/369-405

E-mail adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 65

75 000 Tuzla

Web:www.vladatk.kim.ba

Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona  i

Ministarstvo za boračka pitanja

Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/306-440 035/228-573

E-mail adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Bosne Srebrene bb

75 000 Tuzla

Web:www.szztk.ba

Tel/Fax:035/369-401 035/369-405

E-mail adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 65

75 000 Tuzla

Web:www.vladatk.kim.ba

4.

Program sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca

link

Ministarstvo za boračka pitanja

Tuzlanskog kantona  i

Federalni zavod za zapošljavanje

Tel/Fax:035/369-401 035/369-405

E-mail adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 65

75 000 Tuzla

Web:www.vladatk.kim.ba

Tel/Fax:033/562-900 033/208-257

E-mail adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Đoke Mazalića 3

71 000 Sarajevo

Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona 

Tel/Fax:035/306-440 035/228-573

E-mail adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli. Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Bosne Srebrene bb

75 000 Tuzla

Web:www.szztk.ba

5.

Subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima na području Tuzlanskog kantona

Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-327

E-mail adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57

75 000 Tuzla

Sparkasse bank dd Sarajevo, filijala Tuzla

Tel/Fax:035/300-763

Adresa:Maršala Tita 2A

75 000 Tuzla

6.

Subvencioniranje troškova ishrane i smještaja studenata sa područja TK-a koji su smješteni u studentskim centrima u FBiH (Sarajevo i Mostar)

link

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona

Tel:035/281-296

035/369-340

E-mail adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Muhameda Hevaije Uskufija 1

75 000 Tuzla

Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona

Tel:035/281-296

035/369-340

E-mail adresa: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Muhameda Hevaije Uskufija 1

75 000 Tuzla

7.

Ulaganje sredstava od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta

           -          izradu osnova, programa i projekata zaštite, korištenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta,

          -          provođenje mjera zaštite, korištenja i uređenja poljoprivrednog zemljišta i za inundaciona područja,

           -          uspostavu informacionog sistema za zemljište,

           -          zemljišni monitoring,

           -          izradu karte upotrebne vrijednosti zemljišta,

           -          izradu projekta višenamjenskog vrednovanja,

            -          realizaciju poslova utvrđenih programom gospodarenja,

           -          dekontaminaciju zemljišta i podizanje zaštitnih pojaseva u neposrednoj blizini putnih komunikacija.

link

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57         75 000Tuzla

Nadležne općinske službe

 

8.

Ulaganje sredstava vodnih naknada u oblast vodoprivrede (prema namjeni) u:

          -          zaštitne objekte, kao što su nasipi, obaloutvrde, uređenje korita vodotoka, brane sa akumulacijama, i drugi pripadajući objekti, kao i objekti za zaštitu od erozija i bujica;

           -          objekte za odvodnjavanje, kao što su osnovna i detaljna odvodna kanalska mreža i drugi pripadajući objekti;

           -          objekte za iskorištavanje voda za vodosnabdijevanje, kao što su brane i akumulacije, vodozahvati, bunari, kaptaže sa odgovarajućom opremom, postrojenja za prečišćavanje vode za piće, rezervoari i cjevovodi i drugi pripadajući objekti,

          -          objekte za zaštitu voda od zagađivanja, kao što su kolektori za prijem i transport otpadnih voda, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, ispusti u prijemnik i drugi pripadajući objekti i oprema. Navedeni vodni objekti mogu služiti istovremeno i za više namjena, kada su u pitanju tzv. višenamjenski vodni objekti.

link

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57    75 000Tuzla

 

A.Model podrške proizvodnji

link

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

 
 

      1.       Biljna proizvodnja

   

9.

1. Proizvodnja kukuruza

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57    75 000Tuzla

10.

2. Proizvodnja kornišona za industrijsku preradu

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57    75 000Tuzla

11.

3. Proizvodnja merkantilnog krompira

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57    75 000Tuzla

12.

4. Proizvodnja povrća ili jagode u

zaštićenom prostoru

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57    75 000Tuzla

13.

5. Proizvodnja voća

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57    75 000Tuzla

14.

6. Otkup voća za preradu na području Kantona

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57    75 000Tuzla

15.

7. Otkup voća za dalju prodaju i izvoz

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57    75 000Tuzla

16.

8. Proizvodnja gljiva (šampinjoni, bukovače, šitake)

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57    75 000Tuzla

17.

9. Proizvodnja komposta

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57    75 000Tuzla

18.

10. Podizanje nasada jagodičastog voća (malina, kupina, jagoda, borovnica, ribizla i aronija)

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57    75 000Tuzla

19.

11. Podizanje višegodišnjih nasada, voćnjaci intenzivni (jabuka, kruška i šljiva)

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57    75 000Tuzla

20.

12. Presadnice povrća i ljekovitog bilja

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57    75 000Tuzla

 

      2.       Animalna proizvodnja

   

21.

1. Muzne krave u liniji otkupa mlijeka

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57    75 000Tuzla

22.

2. Vještačko osjemenjavanje plotkinja

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57    75 000Tuzla

23.

3. Proizvodnja pilećeg mesa

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57    75 000Tuzla

24.

4. Proizvodnja konzumnih jaja

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57    75 000Tuzla

25.

5. Košnice pčela, uzgoj pčelinjih zajednica

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57    75 000Tuzla

26.

6. Regresiranje kamata na kredite namijenjene za otkup poljoprivrednih proizvoda

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57    75 000Tuzla

27.

7. Podrška organizatorima proizvodnje u kooperaciji otkupa proizvoda iz kooperacije i prodaja tih proizvoda

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57    75 000Tuzla

 

                                                                   B. Model kapitalnih ulaganja

   

28.

1. Nabavka nove mehanizacije i opreme u animalnoj i biljnoj proizvodnji

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57    75 000Tuzla

29.

2. Nabavka rasplodne stoke 

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57    75 000Tuzla

30.

3. Izgradnja sistema protivgradne zaštite

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57    75 000Tuzla

31.

 4. Izgradnja sistema za navodnjavanje

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57    75 000Tuzla

 

C. Model ostalih vrsta podrški

   

32.

 1.Sufinansiranje realizacije projekata od značaja za Kanton

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona/Općine/Gradovi Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57    75 000Tuzla

 

Program mjera zdravstvene zaštite

link

   

33.

Zdravstvena zaštita životinja

1.Goveda: Vakcinacija protiv bedrenice

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57    75 000Tuzla

34.

Zdravstvena zaštita životinja

2.Svinje: Vakcinacija protiv svinjske kuge

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57    75 000Tuzla

35.

Zdravstvena zaštita životinja

3.Naknada za eutanazirane životinje

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57    75 000Tuzla

36.

Zdravstvena zaštita životinja

4.Opremanje labaratorija i održavanje dostignutih standarda u JU Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona Tuzla

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57    75 000Tuzla

37.

Zdravstvena zaštita životinja

5.Troškovi provođenja mjera zdravstvene zaštite životinja po

naređenju Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona i mjera veterinarskog javnog zdravstva

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57    75 000Tuzla

38.

Zdravstvena zaštita životinja

6.Troškovi eutanazije

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57   75 000Tuzla

39.

Zdravstvena zaštita životinja

7.Troškovi provođenja veterinarskog javnog zdravstva (opremanje službenih veterinara i nabavka zaštitne opreme, uvođenje, razvijanje i uspostavljanje informativnog sistema)

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i

vodoprivrede Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-421

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 57        75 000 Tuzla

40.

Podrška Habitat projektu stambenih zgrada (korisnik općine Tuzlanskog kantona)

(Planirana sredstva u Budžetu za 2017. godinu 205.765,00 KM)

 

Tel/Fax:035/369-429

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 65

75 000Tuzla   

 

Tel/Fax:035/369-429

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 65

75 000Tuzla    

41.

Sufinansiranje kapitalnih transfera općinama/gradu (Podrška projektima u skladu sa Kantonalnim planom zaštite okoliša TK 2015-2020)

(Planirana sredstva u Budžetu za 2017. godinu 245.794,70 KM)

 

Tel/Fax:035/369-429

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 65

75 000Tuzla    

 

Tel/Fax:035/369-429

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 65

75 000Tuzla    

42.

Transferi drugim nivoima vlasti –sredstava iz ekoloških naknada (korisnik općine i grad Tuzlanskog kantona)

(Planirana sredstva u Budžetu za 2017. godinu 1.435.425,00 KM)

 

Tel/Fax:035/369-429

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 65

75 000Tuzla    

 

Tel/Fax:035/369-429

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 65

75 000Tuzla    

43.

Kapitalni transferi javnim preduzećima

(Planirana sredstva u Budžetu za 2017. godinu 149.993,10 KM)

 

Tel/Fax:035/369-429

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 65

75 000Tuzla    

 

Tel/Fax:035/369-429

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 65

75 000Tuzla    

44.

Subvencije novoosnovanim MSP i obrtnicima za nabavku opreme i alata

link

Ministarstvo razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona

Tel/Fax:035/369-410

E-mail adresa:

Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Rudarska 65          75 000Tuzla

45.

Subvencija javnim preduzećima

Razvoj vazdušnog saobraćaja na području Tuzlanskog kantona

link

Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja Tuzlanskog kantona

Tel. 035/369-393

Fax 035/369-394

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa: Mije Keroševića 20

75 000 Tuzla

 

46.

Program zapošljavanja mladih kadrova u javnim zdravstvenim ustanovama Tuzlanskog kantona za 2017. godinu

link

Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona

Tel. 035/369-419

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa: Rudarska 72

75 000 Tuzla

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona

Tel. 035/300-600, Fax.035/275-373

E-mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Adresa:Franjevačka 36

75 000 Tuzla

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna