DOKUMENTI

   

 Poslovi iz nadležnosti Ministarstva obavljaju se na osnovu slijedećih zakona i podzakonskih akata :

 

   

 Poslovi iz nadležnosti Ministarstva obavljaju se na osnovu slijedećih zakona i podzakonskih akata :

 

ZAKONI

RAD I RADNI ODNOSI
Zakon o doprinosima FBiH (''Službene novine FBiH'' broj: 35/98, 54/00, 16/01, 37/01, 01/02, 17/06, 14/08, 19/08)
Zakonn o državnoj službi u FBiH (''Službene novine FBiH'' broj: 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 08/06)
Zakon o evidencijama u oblasti rada (''Sl. list SFRJ'' broj: 17/90 i ''Sl. list RBiH'' broj: 02/92 i 13/94)
Zakon o izvršenju sankcija TK (''Sl. novine TK broj 11/09 i 04/10)
Zakon o javnim preduzećima FBiH (''Službene novine FBiH'' broj: 08/05 i 81/08)
Zakon o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa (''Službene novine FBiH'' broj 42/09)
Zakon o kretanju i boravku stranaca i azilu (''Službeni glasnik BiH'' broj: 36/08, 87/12)
Zakon o matičnoj evidenciji u FBiH (''Službene novine Federacije BiH'' broj: 42/04 i 15/05)
Zakon o podsticajima za zapošljavanje i intervencijama u privrednim subjektima (''Službene novine TK'' broj 08/14)
Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba (''Službene novine FBiH'' broj: 41/00, 22/05, 09/08)
Zakon o penzisko invalidskom osiguranju FBiH (''Službene novine Federacije BIH'' broj: 29/98, 49/00, 32/01, 73/05, 59/06, 04/09, 55/12)
Zakon o radu FBiH (''Sl. novine FBiH'' broj 62/15)
Zakon o strancima (''Službeni glasnik BiH'' broj 88/15)
Zakon o štrajku (''Sl. novine FBiH'' broj 14/00)
Zakon o vijeću zaposlenika (''Sl. novine FBiH'' broj 38/04)
Zakon o volontiranju (''Službene novine FBiH'' broj110/12)
Zakon o zapošljavanju stranaca (''Sl. novine FBiH'' broj 111/12)

ZAŠTITA NA RADU
Zakon o evidencijama u oblasti rada (''Sl. list SFRJ'' broj 17/90 i ''Sl. list RBiH'' broj: 02/92 i 13/94)
Zakon o obrtu TK (''Službene novine TK'' broj 04/04)
Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima (''Sl. novine FBiH'' broj 35/09)
Zakon o ograničenoj upotrebi duhanskih prerađevina (''Sl. novine FBiH'' broj: 06/98, 35/98, 11/99 i 50/11)
Zakon o zaštiti na radu (''Sl. list SR BiH'' broj 22/90)

 

SOCIJALNA ZAŠTITA
Porodični zakon Federacije BiH (''Sl. novine FBiH'' broj: 35/05, 41/05, 31/14)
Zakon o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom FBiH (''Sl. novine FBiH'' broj: 36/99, 54/04, 39/06, 14/09, 45/16)
Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom TK (''Sl. novine TK''' broj: 05/12, 07/14, 11/15)
Zakon o udruženjima i fondacijama ("Službene novine Federacije BiH" broj 45/02)
Zakon o zaštiti od nasilja u porodici FBiH (''Službene novine FBiH'' broj 20/13)

 

 

OSTALI DOKUMENTI

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv