Pojedini dokumenti su u PDF obliku (Portable Data Format). Program za pregledavanje PDF datoteka moguće je preuzeti bez nadoknade sa adrese www.adobe.com. adobe reader


Javni konkurs za prijem radnika

Na osnovu člana 39. Statuta ("Službene novine TK", br. 12/17 ), člana 4. Pravilnika o radu JP RTV TK broj: 1548/16 od 08.11.2016. g., i Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu broj: 02/1-02-3310/19 od 05.04.2019. godine, postupajući po Odluci Nadzornog odbora JP RTV TK i Odluci Uprave JP RTV TK, objavljuje se


JAVNI KONKURS
za prijem radnika

Javni konkurs se raspisuje za prijem radnika na određeno vrijeme na period od dvanaest mjeseci, radi popunjavanja upražnjenih radnih mjesta kako slijedi:

            1. Kamerman specijalista, jedan izvršilac, 12 mjeseci,

            2. Kamerman, dva izvršioca, 12 mjeseci.

Opširnije...

OBAVJEŠTENJE O POKRETANJU POSTUPKA DODJELE PODRUČJA DJELOVANJA VETERINARSKIM STANICAMA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA

Članom 18. stav 2. Pravilnika o uslovima za osnivanje i obavljanje veterinarske djelatnosti i načinu dodjele područja djelovanja („Službene novine FBiH", 5/16, u daljem tekstu: Pravilnik), propisano je da „kantonalno ministarstvo na osnovu utvrđene kategorizacije izrađuje grafički prikaz granica područja djelovanja te obavještava veterinarske stanice sa svog epizootiološkog područja o pokretanju postupka dodjele područja djelovanja".


Shodno gore navedenom pozivamo Veterinarske stanice na području Tuzlanskog kantona da u skladu sa članom 19. Pravilnika, na Obrascu broj: 2 (prilog), podnesu zahtjev za dodjelu područja djelovanja te priložite traženu dokumentaciju. Prilog ove obavijesti je i Spisak područja djelovanja po općinama.

Opširnije...

Obavještenje o održavanju Testa stručnog znanja

Obavještavaju se kandidati za radno mjesto "Saradnik za ekononsko-finansijske poslove" i radno mjesto "Sekretar", koji su se prijavili na Konkurs za prijem u radni odnos zaposlenika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona (uključujući Ispravku i dopunu Konkursa za prijem u radni odnos zaposlenika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona), objavljen dana 26.12.2018. godine i 3.1.2019. godine u dnevnim novinama "Oslobođenje", da će se Test stručnog znanja za pomenuta radna mjesta održati u prostorijama Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, na adresi Muhameda Hevaija Uskufija broj 1. (II sprat), sa početkom u 10,00 sati (radno mjesto "Saradnik za ekonomsko-finansijske poslove"), odnosno u 12,00 sati (radno mjesto "Sekretar").

Ispravka i dopuna konkursa za prijem u radni odnos nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama

Na osnovu člana 79. stav 1. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Tuzlanskog kantona",
broj: 9/15, 6/16 i 14/18) i člana 104. stav (1) Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju, („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 17/11, 9/15, 6/16 i 14/18), Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, objavljuje


ISPRAVKU I DOPUNU KONKURSA


za prijem u radni odnos nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona U Konkursu za prijem u radni odnos nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona, raspisanog u dnevnom listu „Oslobođenje" od 26.12.2018. godine (u daljem tekstu: Konkurs), objavljuje se Ispravka i dopuna konkursa za prijem u radni odnos nastavnika i stručnih saradn ika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona...

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna