Rang lista kandidata za pomoć u rješavanju stambenih potreba branilaca i članova njihovih porodica u 2019. godini

Na osnovu člana 19. stav (4) Pravilnika o dodjeli finansijskih sredstava za pomoć u rješavanju
stambenih potreba branilaca i članova njihovih porodica , broj: 15/1-05-009895/19 od
01.07.2019. godine (u daljem tekstu: Pravilnik), Komisija za razmatranje zahtjeva za odobravanje finansijskih sredstava kao jednokratne bespovratne pomoći u rješavanju stambenih potreba socijalno ugroženih branilaca i članova njihovih porodica u 2019. godini, sačinjava

RANG LISTU

kandidata  za pomoć  u  rješavanju  stambenih  potreba  branilaca  i članova  njihovih  porodica  u 2019.  godini

i

Listu kandidata za pomoć u rješavanju stambenih potreba branilaca i članova njihovih
porodica, čiji su zahtjevi odbijeni kao neosnovani ili odbačeni kao nepotpuni ili neblagovremeni

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna