Javni poziv za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca 2020

U skladu sa Programom sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca 2020, i Sporazumom o međusobnoj saradnji između Federalnog zavoda za zapošljavanje Sarajevo (u daljem tekstu: Zavod), Vlade Tuzlanskog kantona, Ministarstva za boračka pitanja TK (u daljem tekstu: Ministarstvo) i JU Služba za zapošljavanje TK (u daljem tekstu: Služba), broj: 06-45-6187/20 od 06.07.2020. godine, objavljuje se:


J A V N I P O Z I V

za učešće u Programu sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca 2020

1. Osnov za donošenje, izvor finansiranja i nosilac realizacije programa

Za realizaciju Programa sufinansiranja zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca-2020 predviđena su sredstva u iznosu od 400.000,00 KM, od kojih 200.000,00 KM obezbjeđuje Vlada Tuzlanskog kantona, Ministarstvo za boračka pitanja TK, a 200.000,00 KM Federalni zavod za zapošljavanje.
Nosilac realizacije Programa je Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Služba).

2. Cilj programa

Program se realizuje s ciljem zapošljavanja djece šehida i poginulih boraca, koja se nalaze na evidenciji Službe prije objave Javnog poziva sa završenim visokim / višim i srednjim stepenom obrazovanja, koja aktivno traže posao...


PRILOZI:

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna