Javni poziv za dodjelu finansijskih sredstava u troškovima učešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu za 2020. godinu

Na osnovu člana 44. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji, prečišćeni tekst ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 5/12, 5/14, 12/16 i 6/20), člana 16. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele finansijskih sredstava u troškovima učešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu, broj: 02/1-11-10989/20 od 09.06.2020. godine i Odluke o tačnom terminu objavljivanja javnog poziva, broj: 15/1-04-012093-20 od 09.06.2020. godine, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje

J A V N I   P O Z I V

za dodjelu finansijskih sredstava u troškovima učešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu za 2020. godinu


I Pravo učešća:
(1) Pravo učešća za dodjelu finansijskih sredstava ima invalidski sportski klub u svrhu učešća, organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu, čiji sastav čini više od 50% ratnih vojnih invalida, a koji sportsku djelatnost obavljaju shodno odredbama Zakona o sportu, (Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 8/10, 8/13 i 6/18) i koji je:
a) u prethodnoj godini osvojio medalje na paraolimpijskim igrama, specijalnoj olimpijadi, svjetskom, evropskom i balkanskom prvenstvu, mediteranskim igrama,
b) u prethodnoj godini imao učesnika na paraolimpijskim igrama, specijalnoj olimpijadi, svjetskom, evropskom i balkanskom prvenstvu, mediteranskim igrama,
c) u prethodnoj godini osvojio medalje na takmičenjima: državnog, federalnog i kantonalnog nivoa i
d) u prethodnoj godini imao učesnika na takmičenjima: državnog, federalnog i kantonalnog nivoa...

Opširnije...

Javni pozivi zaposljavanje i samozaposljavanje

 Na osnovu člana 18. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji prečišćeni tekst, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br.: 5/12, 5/14, 12/16 i 6/20), člana 21. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu finansijskih sredstava u svrhu osiguravanja povoljnijih uslova za zapošljavanje branilaca i članova njihove porodice, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br.: 9/19 i 3/20) i člana 10. Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko - invalidske zaštite u 2020. godini, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br.: 2/20, 3/20), Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje


JAVNI POZIV

za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu ZAPOŠLJAVANJA branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona

 

 Na osnovu člana 18. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji prečišćeni tekst, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br.: 5/12, 5/14, 12/16 i 6/20), člana 21. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu finansijskih sredstava u svrhu osiguravanja povoljnijih uslova za zapošljavanje branilaca i članova njihove porodice, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br.: 9/19 i 3/20) i člana 10. Programa korištenja sredstava za realizaciju dopunskih prava i ostalih izdvajanja sa kriterijima za raspodjelu korisnicima boračko - invalidske zaštite u 2020. godini, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br.: 2/20, 3/20), Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje


JAVNI POZIV

za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava u svrhu SAMOZAPOŠLJAVANJA branilaca i članova njihove porodice Tuzlanskog kantona 

 

 

Rang liste kandidata studenata / učenika za dodjelu stipendija za akademsku / 2019/2020 godinu

 

Na osnovu odredaba člana 16. stav (6), člana 6. i člana 7. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka dodjele stipendija braniocima i članovima njihovih porodica ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 16/15 i 02/18), Komisija za razmatranje zahtjeva za dodjelu stipendija braniteljima i članovima njihove porodice, sačinjava

RANG LISTU
kandidata STUDENATA za dodjelu stipendija za akademsku 2019/2020 godinu
i
RANG LISTU
kandidata UČENIKA za dodjelu stipendrija za školsku 2019/2020 godinu

Na osnovu odredbe člana 16. stav (8) Odluke o uturđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu stipendija braniocima i članovima njihovih porodica ('Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 16/15 i 2/18, u daljem tekstu Odluka), Komisija za razmatranje zahtjeva za dodjelu stipendija braniteljima i i članovima njihove porodice, ističe

LISTE
kandidata STUDENATA za dodjelu stipendija za akademsku 2019/2020. godinu, čiji su zahtjevi odbačeni kao nepotpuni, neblagovremeni ili odbijeni kao neosnovani

i
LISTE
kandidata UČENIKA za dodjelu stipendija za školsku 2019/2020. godinu, čiji su zahtjevi odbačeni kao nepotpuni, neblagovremeni ili odbijeni kao neosnovani

 

 

Prema istaknutoj rang listi sudenata, svi student koji su bodovani i rangirani na istoj u ovom momentu su ostvarili pravo na stipendiranje, a končan redoslijed kandidata biće utvrđen nakon razmatranja prigovora.

PROGRAM JAVNE RASPRAVE O NACRTU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA DOPUNSKIM PRAVIMA BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA

 

Skupština Tuzlanskog kantona je na sjednici održanoj 14.02.2020. godine Zaključkom broj: 01-02-83-4/20 prihvatila nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica i konstatovala da isti može poslužiti kao osnova za izradu prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, sa stavovima i primjedbama na nacrt Zakona koje su izložili radna tijela i poslanici na sjednici Skupštine Tuzlanskog kantona.


Na osnovu gore navedenog, a u skladu sa Zaključkom Skupštine Tuzlanskog kantona i imajući u vidu da je prihvaćen Program javne rasprave, Ministarstvo za boračka pitanja upućuje u javnu raspravu nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u trajanju od 15 dana, slijedećim subjektima:

- Ministarstvima u Vladi Tuzlanskog kantona,
- Općinskim vijećima i općinski načelnici sa područja Tuzlanskog kantona,
- Kantonalnim udruženjima od posebnog društvenog interesa na nivou Tuzlanskog kantona utvrđenim Odlukom o utvrđivanju uslova i postupka za dodjelu sredstava za rad i aktivnosti kantonalnih udruženja pripadnika braniteljske populacije („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 4/16) i
- Zainteresovanim pravnim i fizičkim licima.

Opširnije...

Konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima dodiplomskog studija i učenicima iz reda branilačke populacije

 

Na osnovu člana 21. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji, prečišćeni tekst, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 5/12, 5/14 i 12/16), člana 14. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu stipendija braniteljima i članovima njihove porodice ("Službene novine Tuzlanskog kantona",br: 16/15 i 2/18) i Odluke o terminu raspisivanja konkursa, broj: 15/1-04-001153-20 od 21.01.2020. godine, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje

 

K O N K U R S

za dodjelu stipendija redovnim studentima dodiplomskog studija iz reda branilačke populacije Tuzlanskog kantona za studij u studijskoj 2019/2020 godini...

 

Na osnovu člana 21. Zakona o dopunskim pravima branitelja i članova njihovih obitelji, prečišćeni tekst, ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 5/12, 5/14 i 12/16), člana 14. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za dodjelu stipendija braniteljima i članovima njihove porodice ("Službene novine Tuzlanskog kantona", br: 16/15 i 2/18) i Odluke o terminu raspisivanja konkursa, broj: 15/1-04-001153-20 od 21.01.2020. godine, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona objavljuje


K O N K U R S

za dodjelu stipendija učenicima iz reda branilačke populacije Tuzlanskog kantona za školsku 2019/2020 godinu...

 

Lista raspoređenih kandidata

Lista poslodavaca koji ispunjavaju uslove po II ponovljenom Javnom pozivu za učešće u VIII Programu sufinansiranja obavljanja stručnog
osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica, od 11.12.2019. godine

Liste neraspoređenih kandidata po II ponovljenom  Javnom pozivu za učešće u VIII Programu sufinansiranja  obavljanja  stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa /  volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica, od 11.12.2019.god.

Lista poslodavaca kojima nisu raspoređeni kandidati  po Javnom pozivu za učešće u VIII Programu sufinansiranja  obavljanja  stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa /  volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica  -  II ponovljenom javnom pozivu od 11.12.2019.god

Dopunska lista poslodavaca koji ispunjavaju uslove po II ponovljenom Javnom pozivu za učešće u VIII Programu sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa / volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica od 11.12.2019. godine

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna