Javni oglas za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora JU Muzej istočne Bosne Tuzla

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 19. Zakona o muzejskoj djelatnost („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj :10/02 i 13/11) a u vezi sa tačkom III Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe – prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 4/12) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15), Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona raspisuje


J A V N I O G L A S
za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora
JU Muzej istočne Bosne Tuzla

Opširnije...

Javni oglas za nominiranje/imenovanje kandidata za upražnjene pozicije predjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 12/03, 34/03 i 65/13), člana 25. Zakona o ustanovama, („Službeni list R BiH", broj: 6/92, 8/93 i 13/94), člana 16. Zakona o pozorišnoj djelatnosti („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 10/02 i 13/11), a u vezi sa tačkom III Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe – prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 4/12) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15), člana 18. Odluke o postupku izbora i konačnog imenovanja članova organa upravljanja u javnim preduzećima, javnim komunalnim preduzećima, javnim ustanovama, javnim ustanovama za predškolski odgoj i zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač ili suosnivač Grad Tuzla („Službeni glasnik Grada Tuzla", broj: 11/15), te člana 20. Pravila Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona i Gradonačelnik Tuzle, raspisuju:

 

JAVNI OGLAS
za nominiranje/imenovanje kandidata za upražnjene pozicije predjednika i članova
Upravnog odbora Javne ustanove Narodno pozorište Tuzla

Opširnije...

Konkurs za prijem u radni odnos nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama Tuzlanskog kantona

U nastavku možete preuzeti tekst konkursa za prijem u radni odnos nastavnika i stručnih saradnika u osnovnim i srednjim školama TK

Opširnije...

Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 20. i 23. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 49/05), ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, objavljuje

 

JAVNI OGLAS
za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona

Opširnije...

Konkurs za izbor i imenovanje predsjednika i članova školskog odbora u osnovnim i srednjim školama

U nastavku možete preuzeti tekst poništenja i ponovnog javnog konkursa za izbor i imenovanje predsjednika i članova školskog odbora iz reda lokalne zajednice u osnovnim školama, gimnazijama i srednjoj umjetničkoj školi, odnosno predsjednika i članova školskog odbora iz reda lokalne zajednice i tržišta rada u srednjim tehničkim, mješovitim i stručnim školama kao javnim ustanovama čiji je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona ("Oslobođenje", 26.3.2016.godine)

Opširnije...

Interni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme

 

Na osnovu člana 21. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 49/05), ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, objavljuje

 

INTERNI OGLAS
za popunu upražnjenog radnog mjesta namještenika na neodređeno vrijeme u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna