JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA JP RADIO TELEVIZIJA TUZLANSKOG KANTONA D.O.O.

U skladu sa odredbom člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/03 i 34/03), odredbom člana 7. Zakona o javnim preduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 8/05), člana 23d. Zakona o Radio- televiziji Tuzlanskog kantona

Opširnije...

Konkursi za izbor i imenovanja direktora u osnovnim i srednjim školama u Tuzlanskom kantonu

U nastavku možete preuzeti tekst konkursa za izbor i imenovanje direktora osnovnih i srednjih škola

Opširnije...

KONKURS za izbor i imenovanje direktora JU Mješovite srednje Škole Gračanica

 
Na osnovu člana 130. Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju (,,Sl.Novine TK" br.l7/11 i 9/15), Kriterija o utvrđivanju uslova na osnovu kojih se vrši izbor i imenovanje kandidata za direktora srednje škole čiji  je osnivač Skupština Tuzlanskog kantona("Sl. novine TK" br. 11/14 i 9/15) i Odluke Školskog odbora o raspisivanju konkursa za izbor i imenovanje direktora broj: 01-4908-1i15 od 25.12.2015. godine,JU Mješovita srednja Gračanica raspisuje:
 
 
 KONKURS

za izbor i imenovanje direktora JU Mješovite srednje Škole Gračanica

Opširnije...

Obavještenje povodom Javnog poziva za sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija i ostvarivanje javnog interesa Tuzlanskog kantona u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2015. godine

Javni poziv za sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija i ostvarivanje javnog interesa Tuzlanskog kantona u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2015. godine ostaje otvoren do 24.11.2015. godine.

Javni poziv možete pogledati na ovom linku

Poništenje i ponovni javni oglas za nominiranje/imenovanje predsjednika i članova Upravnog odbora JU Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona Tuzla

Na osnovu Odluke Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-34-007314-12/15 od 20.10.2015. godine, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta TK

Opširnije...

Javni poziv za sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija i ostvarivanje javnog interesa Tuzlanskog kantona u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2015. godinu

Na osnovu člana 8. i 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine TK", broj: 17/00, 3/01, 12/03, 10/05, 3/08, 8/11 i 15/13) i člana 6. stav (1) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 24010003 – Tjelesna kultura i sport (broj: 02/1-40-0015022-1/15 od 28. 07. 2015. godine), Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, raspisuje

Opširnije...

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna