Obavijest o izmjeni Javnog poziva za sufinansiranje projekata povećanja energijske efikasnosti u stambenom sektoru na području Tuzlanskog kantona

1. U Javnom pozivu za sufinansiranje projekata povećanja energijske efikasnosti u stambenom sektoru na području Tuzlanskog kantona, objavljenom dana 01.10.2021. godine, mijenja se tekst: u tački III Javnog poziva tekst koji glasi: „Projektna dokumentacija (predmjer i predračun radova za mjeru na koju se odnosi aplikacija) – predmjer i predračun potpisan i ovjeren od strane ovlaštene institucije iz registra projektanata kojima je dato ovlaštenje od Federalnog ministarstva prostornog uređenja - https://fmpu.gov.ba/wp-content/uploads/2021/07/Registar-ovlastenja-Projektovanje-07072021.html, ne starije od tri mjeseca od dana objave javnog poziva", te isti glasi:

" Projektna dokumentacija (predmjer i predračun radova za mjeru na koju se odnosi aplikacija) – predmjer i predračun potpisan i ovjeren od strane ovlaštene institucije iz registra projektanata kojima je dato ovlaštenje od Federalnog ministarstva prostornog uređenja - https://fmpu.gov.ba/wp-content/uploads/2021/07/Registar-ovlastenja-Projektovanje-07072021.html ili pravnog lica registrovanog za projektovanje u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju i građenju Tuzlanskog kantona, ne starije od tri mjeseca od dana objave javnog poziva (dostavlja se nakon obavijesti o odobravanju sredstava)."2. Prijavni obrazac se mijenja na način: dodaje se rubrika: Mjera za koju se aplicira, a koja glasi:

 

Predmetnim javnim pozivom moguće je sufinansirati sljedeće mjere povećanja energijske efikasnosti
(naznačiti ''x'' na kućici za koju predmetnu mjeru kandidat aplicira)

Poticanje obnove vanjske ovojnice stambenih objekata

termoizolacija zidova, krovova i potkrovlja

zamjena vanjskih vrata i prozora

Poticanje zamjene sistema grijanja

zamjena jednobrzinskih/trobrzinskih cirkulacionih pumpi sistema grijanja sa pumpama sa frekventnom regulacijom obrtaja

ugradnja kompaktne toplotne podstanice (priključenje objekta na sistem daljinskog grijanja)

Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije

ugradnja solarnih toplovodnih kolektora kao podrška sistemima grijanja i/ili pripremi potrošnje tople vode

ugradnja toplotnih pumpi za grijanje i hlađenje

zamjena kotlova sa fosilnih goriva, kotlovima ili pećima na goriva obnovljivih izvora energije (biomasa)

⌂ solarni fotonaponski sistemi (to jest krovni solarni PV sistemi isključivo namijenjeni za sopstvenu upotrebu električne energije).

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15