Program o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu „Podrška povratku prognanih lica“

Na osnovu člana 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", br: 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 i 15/17), a u vezi sa članom 69. stav (1) tačka 33. i članom 78. stav 2. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu («Službene novine Tuzlanskog kantona» broj 23/21) Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj dana 15.03. 2022. godine, d o n o s i:

 


P R O G R A M
o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava
Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu „Podrška povratku prognanih lica"


 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15