JAVNI POZIV za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 11010024- subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih

Na osnovu člana 4. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 11010024 – subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih broj: 02/1-05-23223/14 od 21.10.2014. godine, Vlada Tuzlanskog kantona, raspisuje javni poziv za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 11010024 - subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih.

 

JAVNI POZIV za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 11010024-subvencioniranje kamata za stambeno zbrinjavanje mladih

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna