Javni poziv za podršku gradovima i općinama TK

Na osnovu tačke III Odluke o utvrđivanju kriterija raspodjele sredstava utvrđenih Budžetom Tuzlanskog kantona za 2020. godinu sa pozicije „Podrška nižim nivoima vlasti - Grad i općine”, broj: 02/1-04-11925/20 od 09.06.2020. godine, Vlada Tuzlanskog kantona objavljuje:


JAVNI POZIV

za dostavljanje prijava za dodjelu sredstava iz Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020.godinu
sa pozicije „Podrška nižim nivoima vlasti – Grad i općine”
 


Raspisuje se Javni poziv za dostavu prijava na ime finansijske pomoći budžetima nerazvijenih jedinica lokalne samouprave na području Tuzlanskog kantona iz sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu.


Prijavu na Javni poziv mogu podnijeti jedinice lokalne samouprave na području Tuzlanskog kantona, koje ispunjavaju sljedeće kriterije:

 -        broj stanovnika: do 12.500,

 -        površina: do 350 km2,

 -        broj naseljenih mjesta: do 50,

 -        index razvijenosti: niži od 1,00.


Za primjenu navedenih kriterija koristit će se socioekonomski pokazatelji po općinama Federacije Bosne i Hercegovine utvrđeni od strane Federalnog zavoda za programiranje razvoja u 2018. godini...

 
DOKUMENTI:

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15