Javni konkurs za izbor i imenovanje direktora Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH" broj: 12/03 i 34/03), člana 50. Zakona o arhivskoj djelatnosti (Sl. novine TK, br. 15/00, 2/02, 13/11 i 11/21), a u vezi sa tačkom III Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe – prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 4/12) i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15), člana 24. i 27. Pravila Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona broj: 01-1164-1/20 od 27.05.2020. godine, Odluke o izmjenama i dopunama Pravila Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona br. 01-2993-4/21 od 24.12.2021. godine i Odluke Upravnog odbora Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona broj: 01-80-4/22 od 14.01.2022. godine Upravni odbor Javne ustanove Arhiv Tuzlanskog kantona raspisuje

 

 

JAVNI KONKURS
ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA
JAVNE USTANOVE ARHIV TUZLANSKOG KANTONA

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15

en-inv