Poništenje konkursa u JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla

Na osnovu člana 32. Pravila o organizovanju Javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla i člana 8. Pravilnika o radu Javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla broj 98/17, 897/18, direktor JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla donosi:

 

ODLUKU
O PONIŠTENJU KONKURSA

 

I


Poništava se konkurs za prijem jednog zaposlenika na neodređeno vrijeme na poslove i radne zadatke „Noćni dežurni odgajatelj" u JU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla, objavljen dana 20.06.2018. godine u dnevnom listu Oslobođenje i na web stranici Vlade TK iz formalno pravnih razloga.


II


Odluka o poništenju javnog konkursa bit će objavljena u dnevnom listu Oslobođenje i na web stranici Vlade TK.


III


Komsija za provođenje javnog konkursa obavijestit će prijavljene kandidate o Odluci o poništenju konkursa.


IV


Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Direktor
Muharemović Amir, dipl.Pedagog-psiholog

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna