JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Na osnovu člana 19. Pravilnika o radu, Uredbe Vlade Tuzlanskog kantona o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Tuzlanskom kantonu broj: 02/1-02-3310/19 od 05.04.2019 godine i Odluke Vlade Tuzlanskog kantona broj:02/1-34-9599/19 od 18.06.2019 god. direktor Javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla,raspisuje,

J A V N I     O G L A S
ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

1. ŠEF KUHINJE – jedan izvršilac na neodređeno vrijeme

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna